FULLT: Mange benytter seg av tilbudet om å parkere på Rosenholm stasjon for deretter å ta toget til byen. Bomstasjonen som ville tvunget togpendlere til å betale før de setter fra seg bilen vekket sterke reaksjoner. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
FULLT: Mange benytter seg av tilbudet om å parkere på Rosenholm stasjon for deretter å ta toget til byen. Bomstasjonen som ville tvunget togpendlere til å betale før de setter fra seg bilen vekket sterke reaksjoner. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Tror på løsning for pendlerparkering

Togpendlere vil trolig slippe å betale bompenger før de setter fra seg bilen på innfartsparkeringene på Rosenholm og i Lørenskog.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag skal saken om det nye bomregimet i Oslo behandles i bystyret.

48 nye bomstasjoner dukker opp i Oslo. I tillegg settes det opp to bomstasjoner i Lørenskog, to kommer i Oppegård og én bomstasjon plasseres i Ski kommune.

Bom ved pendlerparkering

Plasseringen av to bomstasjoner har vært spesielt omstridt.

I Lørenskog nordøst for hovedstaden og på Rosenholm sør for byen er bomstasjonene foreslått plassert slik at togpendlere må passere bommen rett før innkjørselen til parkeringsplassen på stasjonen.

Dette blir trolig endret gjennom bystyrets behandling av saken, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

– Det ligger an til et bredt flertall for at pendlerne skal slippe å betale for å sette fra seg bilen før de tar toget til Oslo, sier Solberg til TV 2.

Solberg sitter i bystyrets Samferdsels- og miljøkomité, som behandlet saken tidligere denne måneden. Alle partier unntatt Frp stemte for byrådets forslag.

Klart signal fra fylkestinget

Da saken ble behandlet i Akershus fylkesting denne uken, ble det vedtatt et nytt punkt om disse to bommene. Fylkestinget understreker at tiltak knyttet til bomring og innfartsparkering må virke sammen og ikke mot hverandre.

«Det bes om at innfartsparkeringene på Rosenholm stasjon og Lørenskog stasjon gjøres tilgjengelig for trafikanter som kommer kjørende fra Oslo og Akershus uten at de må passere angjeldende bomsnitt», heter det i vedtaket, som Bystyret i Oslo ventelig vil slutte seg til.

– Det er bred politisk oppslutning både i Oslo og Akershus om å finne fornuftige løsninger som gjør at man kan bruke innfartsparkeringen fra begge sider, sier Solveig Schytz (V), leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus, til TV 2.

Ny bomring langs kommunegrensen

De nye bommene i Oslos nabokommuner blir del av en ny bomring som følger kommunegrensen. Fra før av er det ni bomringer langs bygrensen i vest, det som i dag er kjent som «Bærumsringen».

Nå skal grensen mot Romerike i nord og Follo i sør også tettes. 14 nye bomstasjoner gjør at alle som ferdes i bil inn mot Oslo må betale ved kommunegrensen.

Toveis innkreving

Den eksisterende bomringen som er godt kjent for folk som ferdes på veiene i hovedstaden, består. Bommene i «Osloringen» får toveis innkreving, men satsen halveres. Eksempelvis belastes en dieselbil 29,50 kroner i stedet for 59 kroner i rushtiden. Men du må ut med nye 29,50 når du kjører tilbake, med mindre du er veldig kjapp.

En egen timesregel sørger nemlig for at du bare betaler én gang selv om du passerer flere bomstasjoner i løpet av en time.

Indre Ring

I tillegg til «Bygrensesnittet» og «Osloringen» kommer en splitter ny «Indre Ring». 39 nye bomstasjoner følger grovt sagt Ring 2 og har armer mot Sinsen/Grefsen og Trosterud.

Også i «Indre Ring» blir det toveis innkreving. Timesregelen gjelder for passeringer både i Osloringen og i Indre Ring.

I tabellen til høyre kan du se hvor mye det vil koste å passere bommene. For tunge kjøretøy gjelder egne takster.

Takstene skal evalueres

Ladbare hybridbiler må betale normaltakst, altså det samme som bensinbiler. Takstene skal evalueres og eventuelt justeres etter to år for å sikre at gjennomsnittlig inntekt per passering på 13 kroner opprettholdes.

Dersom antallet elbiler fortsetter å øke kraftig, kan det innebære at prisen for å kjøre elbil gjennom bomringen skrus opp.

Kompromiss

Eirik Lae Solberg (H) kaller Oslopakke 3 for et kompromiss der Høyre har strukket seg langt for å oppnå en bred politisk enighet om de store samferdselsinvesteringene i Oslo og Akershus i årene framover.

Fremskrittspartiet er de eneste som konsekvent har vært imot Oslopakke 3 basert på partiets motstand mot bompenger.

– Pakken har mange gode sider, men også noen negative sett fra Høyres side. Vi mener bompengetakstene er for høye, sier Solberg til TV 2.

Etter bystyrets behandling skal saken også innom Samferdselsdepartementet før den vedtas i Stortinget. Stortinget må fatte et vedtak før sommeren 2018 for å sikre fremdriften i planen.