Fastlegen ga Anne Mette vanedannende piller i 15 år – kan ha brutt loven i syv andre saker

Anne Mette Simensen (48) klarte å slutte med pillemisbruket da de nærmeste sa stopp. Da hadde hun brukt Rivotril i 15 år.
Anne Mette Simensen (48) klarte å slutte med pillemisbruket da de nærmeste sa stopp. Da hadde hun brukt Rivotril i 15 år. Foto: Ingvild Gjerdsjø
Anne Mette Simensen (48) er kritisk til at fastlegen hennes skrev ut vanedannende beroligende medisiner over 15 år, slik at hun ble pillemisbruker. Samme fastlege granskes nå for åtte tilfeller.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at Anne Mette endelig sluttet med medisinene hun hadde blitt avhengig av, innså hun at hun skulle ønske fastlegen stoppet henne før.

Etter rygg- og nakkeoperasjoner i 2000 fikk hun den beroligende medisinen Rivotril av fastlegen sin. Den er ment for kortvarig bruk fordi den er vanedannende. Men isteden for å trappe ned, førte medisinen til at Anne Mette ble avhengig av pillene.

Hun brukte dem derfor i 15 år.

Etter hvert ble virkningen dårligere og hun ba derfor legen sin om større doser – og fikk det. Hun innrømmer at hun ba fastlegen om det selv.

– Jeg må jo si at på slutten gjorde jeg jo det. Jeg var en pillemisbruker. Man blir avhengig, men man ser det ikke selv, sier hun.

Les Anne Mettes historie om 15 års pillemisbruk her.

Først da de nærmeste satte ned foten og tok henne med til en psykiater, klarte hun å slutte med pillene.

Etter at hun kom seg ut av misbruket, meldte hun fastlegen sin inn til fylkesmannen i Østfold som er klageinstans.

Da de startet tilsynet med legen ba de om resept-statistikk, og gjennomførte en utvidet gjennomgang av hva legen hadde skrevet ut av vanedannende medisiner.

Fant flere saker

Etter gjennomgangen av Anne Mettes fastlege, valgte fylkeslegen å se nærmere på forskrivingen av medisiner til sju pasienter, i tillegg til Anne Mette.

Fylkesmannens mener gjennomgangen viser at fastlegen kan ha brutt loven, og handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven.

Legen kan ha brutt loven på flere punkter. Blant annet skal legen ha unnlatt å hjelpe pasienten med nedtrapping av vanedannende medisiner. I tillegg skal legen ha unnlatt å melde fra om pasienter som ikke skal kjøre bil – på grunn av medisinbruken.

Det er nye retningslinjer i veitrafikkloven som krever at leger skal melde ifra ved høyt forbruk av midler som påvirker kjøreevnen. I flere av tilfellene fylkesmannen har gransket, har ikke legen meldt inn bruk av vanedannende medisiner.

Kan få reaksjon

Saken er nå oversendt til vurdering hos Statens helsetilsyn.

De vil vurdere om fastlegen skal få en reaksjon etter Anne Mettes klage. Det kan ende med ingen reaksjon, en advarsel, at legen kan miste autorisasjonen eller miste rekvireringsretten til vanedannende medisiner.

Tall fra Helsetilsynet viser at syv leger mistet rekvireringsretten helt eller delvis i hele 2016.

De vanligste vanedannende medisinene:

Norske brukere i 2015:

  • 135 000 personer fikk beroligende medikamenter (Sobril,Rivotril)
  • 298 000 personer brukte sovemedisin (Imovane, Zopiklone, Zopitin)
  • 570 000 nordmenn brukte sterkt vanedannende smertestillende tabletter. (Kodein-paracetamol, Altermol, , Paralgin forte/major, Paramax Comp, Pinex forte, Trampalgin Tramadol, Nobligan, Tramagetic)

Disse medisinene er effektive og ment for kortvarig bruk. Ved bruk over lang tid, kan de være avhengighetsskapende og skal brukes i tett samarbeid med fastlegen.

Kilde: reseptregistret/Legeforeningen

Alle sakene dreier seg om forskrivning av vanedannende medisiner.

Østfold har for tiden økt fokus på fastlegers forskriving av vanedannende medisiner. Fylket har i lang tid ligget på toppen av statistikken når det gjelder slike medisiner.

Som TV 2 har fortalt tidligere startet assisterende fylkeslege opplæring av fastlegene i fire kommuner, samt at de måtte rapportere om egne rutiner. Etter at de tok grep, gikk bruken av vanedannende medisiner ned i de fire kommunene som hadde fått tilsyn.

– Uheldig og urettferdig

TV 2 har via fylkeslegen i Østfold vært i kontakt med fastlegen. Han har følgende kommentar:

Jeg jobber aktiv dagligdags for å minske bruk av A og B-preparater. Det er en meget tung arbeidsoppgave på mange måter. Jeg har for eksempel klart å minske resepter på B-klasset hostesaft til 0 på mitt legekontor. (..)

Jeg ligger langt ned på listen over de leger som skriver ut vanedannende preparater i Østfold. Den aktuelle pasienten er den eneste som jeg noen gang skrevet ut Rivortril til på den indikasjonen - dette har vært et unikum i en meget unik situasjon.

Jeg syns det er uheldig og urettferdig at jeg fremstår som en lege som "bare skriver ut" slike preparater. Jeg syns det er urettferdig at fylkeslegen har gått videre med saken. Gi meg navnet på en lege som IKKE har pasienter med lang tids forskrivning av vanedannende medisiner. Skal jeg bestraffes så skal 99% av Norges leger bestraffes.

Ønsker landsomfattende tiltak

Lederen i Norsk forening for allmennmedisin kommenterer ikke denne enkeltsaken, men han synes det er positivt at fylkeslegen tar grep om vanedannende medisiner. Han mener lokale initiativ som har effekt, bør gjøres nasjonale.

– Jeg synes jo at dette burde være et nasjonalt tilbud til fastlegene, at vi får mulighet for å få den typen veiledning. Kanskje ikke gjennom Helsetilsynet eller fylkesmennene, men at vi får en nasjonal organisasjon som kan heve kvaliteten på foreskrivningen og kanskje også på andre ting på fastlegekontorene, sier leder i Allmennlegeforeningen, Petter Brelin, til TV 2.

Han foreslår et nasjonalt kompetansesenter som fastleger kan henvende seg til for å få hjelp i spørsmål om nedtrapping og avhengighet.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook