Prosjektleder Christhard Hoffmann ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).
Prosjektleder Christhard Hoffmann ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Nye tall: Mer jødehat blant muslimer enn blant resten av befolkningen

Ny rapport avdekker samtidig at antimuslimske holdninger er svært utbredt i det norske samfunnet.

Tirsdag presenterte Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, en oppfølging av undersøkelsen «Antisemittisme i Norge» fra 2012.

Før prosjektleder Christhard Hoffmann overleverte rapporten til barne- og likestillingsminister Solveig Horne, presenterte han hovedfunnene fra undersøkelsen som kartlegger utviklingen av holdninger over tid.

– Vår undersøkelse viser at muslimske innvandrere som har vært bosatt i minst fem år i Norge, støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen, sier Hoffmann.

Spørreundersøkelsen viser at muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge, skiller seg ut på den kognitive dimensjonen av antisemittiske holdninger og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent), heter det i rapporten.

Hoffmann la frem tall som viser at langt flere norske muslimer har negative forestillinger om jøder enn befolkningen samlet sett:

  • 28 prosent av norske muslimer mener at verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser, mot 13 prosent i resten av befolkningen.
  • 42 prosent av norske muslimer mener at jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi, mot nærmere 13 prosent i resten av befolkningen.
  • Over 16 prosent av norske muslimer mener at jøder selv har mye av skylden for at de er blitt forfulgt, mot 8 prosent i resten av befolkningen.

70 prosent av jødene som er spurt i undersøkelsen svarer at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene. Rapporten sier at samlet sett er andelen i befolkningen med utpregede fordommer mot fordommer mot jøder gått ned fra 12,1 prosent i 2012 til 8,3 prosent i 2017.

Negative holdninger til muslimer svært utbredt

Samtidig viser rapporten at antimuslimske holdninger er svært utbredt i det norske samfunnet:

  • 34 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer.
  • 48 prosent mener at muslimer selv har mye av skylden for økende muslimhets.
  • 42 prosent mener at muslimer ikke vil integreres i det norske samfunnet.
  • 39 prosent utgjør en trussel mot norsk kultur.
  • 31 prosent mener at muslimer ønsker å ta over Europa.

Forskerne bak rapporten sier at sterk fremmedfrykt henger sammen med både sterk muslimfiendtlighet og antisemittisme i befolkningen. Midtøsten-konflikten skaper imidlertid et skille:

– Høyest muslimfiendtlighet finnes hos dem som holder mest med Israel og høyest antisemittisme hos dem som holder mest med palestinerne, sier forskergruppen i en uttalelse.