– Jeg tar sterk avstand fra dette budskapet

Generalmajor Odin Johannessen reagerer kraftig på at han blir brukt i en artikkel på et fremmedfiendtlig nettsted.

I en artikkel publisert på et antiislamsk nettsted blir sjef for den norske hæren, generalmajor Odin Johannessen, tillagt ekstreme meninger om religion og migrasjon som ikke bunner i virkeligheten.

I artikkelen hevdes det at Johannessen tar til orde for å ødelegge Islam for å redde Europa. Artikkelforfatteren siterer et innlegg i Oslo Militære Samfund 2. februar 2016.

Innlegget har spredd seg i stå stor utstrekning på Facebook, at hærsjefen ser seg nødt til å komme med en uttalelse.

«Det spres nå på FB en artikkel der jeg, i følge artikkelen, gir uttrykk for ekstreme standpunkt knyttet til religion, befolkningsvekst og migrasjon, og hvordan dette truer vårt samfunn. Innlegget hevder å være basert på foredraget jeg holdt i Oslo Militære Samfund 2. februar 2016».

Videre skriver Johannessen:

«Hverken overskrift eller innhold i denne artikkelen samsvarer med det jeg uttalte i foredraget, eller har uttalt senere. Jeg tar sterk avstand fra den vinklingen artikkelen har og det budskap den formidler.» skriver Johannessen i en uttalelse på Forsvarets facebookside.

Foredraget handler om Hærens usikre framtid per februar 2016. Han peker på Ukraina-krisen og Paris-terroren, og argumenterte for viktigheten av å ha et godt forsvar. Han nevner hverken religion eller migrasjon i foredraget.

Johannessen ønsker foreløpig ikke å utdype saken overfor TV 2.