Passasjerene går alltid inn og ut av flyet via dører på venstre side av maskinen. På samme måte sitter flyets kaptein i venstre stol i cockpit.

Årsakene til at dette er slik i dag, er først og fremst praktiske. Men grunnen til at det ble slik, må man trolig langt tilbake i tid for å finne ut av.

Starboard

Tradisjonen kan ha sitt opphav i skipsfarten. I riktig gamle dager ble båter styrt av en åre som stakk ut på styrbord – eller starboard – side av båten. Da var det mest praktisk å manøvrere båten slik at den ble liggende med babord side mot brygga slik at styreåren ikke ble klemt mellom båten og brygga.

De som var om bord i båten, gikk dermed i land fra båtens babord eller venstre side.

Enklere å parkere

Flyets kaptein har lang tradisjon for å sitte på venstre side i cockpit. Før i tiden, når flyene manøvrerte tett inntil terminalbygget for parkering, var det enklere for kapteinen å parkere med flyets venstre side mot bygningen siden kapteinen da enklere kunne beregne avstanden mellom vingespissen og eventuelle hindringer.

Dermed var det også mest praktisk for passasjerene å gå inn og ut på venstre side av flyet. På den måten kunne de gå direkte til terminalbygget uten å gå rundt flymaskinen.

Lasterom til høyre

I dag er mye infrastruktur på alle verdens flyplasser lagt opp til at passasjerene går inn og ut på venstre side. Dette har først og fremst med gangbroene å gjøre. Dernest har man rigget seg slik at all mulig annen aktivitet foregår på høyre side av flyet.

På høyre side foregår lasting av lossing av bagasje, lasting av mat og drikke og drivstoffylling. Det er både praktiske og sikkerhetsmessige grunner til å holde disse funksjonene atskilt fra flyets passasjerer.

Disse konvensjonene har ført til at flyindustrien og flyplassene rundt om i verden på mange måter er mer standardisert enn veitrafikken.

Kilder: traveller.com.au, airliner.net, dailymail.co.uk