Da elbilene begynte å komme i store antall, fryktet mange for skumle konsekvenser i forbindelse med ulykker, særlig brann i batteriene. Men det har vist seg å være en unødvendig bekymring. Foto: Privat.
Da elbilene begynte å komme i store antall, fryktet mange for skumle konsekvenser i forbindelse med ulykker, særlig brann i batteriene. Men det har vist seg å være en unødvendig bekymring. Foto: Privat.

Én ting kan gjøre elbilen til en brannfelle

Men det skal mye til.

– Hvis batteriet blir knust, er risikoen stor for at elbilen tar fyr. Utenom det er sjansene for brann i en elbil små.

Det bekrefter sjefingeniør Jostein Ween Grav i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), overfor Broom. Og batteripakken har elbilprodusentene gjort ekstremt mye for å beskytte.

For en tid siden ble det gjort tester i brannvesen-regi på Romerike for å se hva som skulle til for å antenne en elbil. Man prøvde å knuse en BMW i3 med en hjullaster, lenge uten hell – bilen ville ikke ta fyr.

Fare for varmgang og brann

Først da man satte et spett mellom forsetene, og banket det tvers gjennom batteripakken med skuffa på hjullasteren, tok bilen fyr.

– Det er ingen tvil om at elbilene har veldig høy sikkerhet mot brann, også sammenlignet med tradisjonelle fossil-biler, sier Jostein Ween Grav. Dette bekreftes også av forskningsprosjekter som DSB har fått gjennomført av SP Fire Research AS i Trondheim (nå RISE Research AS).

– Det er viktig å ha respekt for at strømmen i seg selv representerer en fare for elektrisk sjokk ved feil, og at strømmen har energi som kan medføre fare for varmgang og brann. En forutsetning for at lading og bruk av elbilen ikke medfører fare, er at bilen er normalt godt vedlikeholdt, at produsentens anvisninger følges, at ladeledning og kontakter er uten korrosjon, og at ladestasjonen er utført i henhold til DSBs regelverk, understreker han.

Elbil-produsentene er generelt gode på å beskytte batteriene best mulig.
Elbil-produsentene er generelt gode på å beskytte batteriene best mulig.

Noen ganger er det bedre å la elbilene brenne ferdig

Ikke større fare enn fossile biler

Norge har vært tidlig ute med å ta i bruk elbilteknologi, og det finnes foreløpig lite erfaring og statistikk når det gjelder elbiler og branner ute i verden. Sammen med DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) har DSB også kjørt flere prosjekter hos SP Fire Research for å undersøke forhold rundt brann i elbiler, og metoder for slukking.

Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å hevde at elbiler representerer en større fare ved brann enn fossile biler. Den arter seg bare på en annen måte. Mer enn ti års erfaring med hybridbiler (bensin/el) har heller ikke avslørt spesielle problemer.

Dette er en helt spesiell bilbrann

Batteriet er sjelden årsak til brann

– Brann i elbilbatteriet har en annen årsak og et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieseldrevet bil. Brannenergien er mindre, og utvikler seg saktere, men slokkearbeidet må utføres på en annen måte og kan ta lengre tid.

Bakgrunnen er at brannen skyldes kortslutning og elektrokjemisk varmeutvikling inne i batteriet. Brannvesenet må benytte vann for å slå ned flammer og kjøle ned batteriet inntil den elektrokjemiske reaksjonen stanser, sier Jostein Ween Grav.

Han legger til at det svært sjelden er selve elbilbatteriet som er årsak til en brann.

– Dette vil normalt bare skje som følge av en ytre fysisk skade som kollisjon, eller en helt spesiell situasjon med ytre oppvarming. Dette bekrefter også prosjektene hos SP Fire Research.

Normalt oppstår flammene som følge av at plasten i bilens interiør begynner å brenne, men denne situasjonen er lik uansett type bil, slutter han.

Her brenner elbilen - endelig

Bilbrann: Se mer i videoen under: