RETTEN: Oslo tinghus ligger på C.J. Hambros plass 4 i Oslo og huser Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Her falt dommen torsdag.
RETTEN: Oslo tinghus ligger på C.J. Hambros plass 4 i Oslo og huser Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Her falt dommen torsdag. Foto: Åserud, Lise

Fem asylsøkere vant over den norske stat i retten

Oslo tingrett konkluderer med at aldersvurderingene i de fem sakene er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fem unge asylsøkere har det siste året hevdet at aldersundersøkelsen de måtte gjennom da de ankom Norge i 2015 har vist feil resultat.

Samtlige hevder de at de var 15-16 år da de kom til Norge. Utlendingsmyndighetene konkluderte imidlertid med at fire av dem var over 18 år, og at en av dem var 17 år.

Flere av dem ble dermed transportert tilbake til Afghanistan.

I november i fjor bestemte de fem seg for å saksøke den norske stat, ved Utlendigsnemnda (UNE).

Vant fram i retten

Torsdag kom dommen, og retten har konkludert med at Utlendingsnemndas avgjørelser i samtlige fem saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering.

Det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for det, og de konkrete aldersvurderingene i samtlige fem saker er uriktige, heter det i dommen.

I tillegg heter det at resultatet fra de medisinske aldersundersøkelsene har uriktig blitt tillagt avgjørende vekt.

Staten, ved Utlendingsnemnda, dømmes til å betale over 600.000 kroner i saksomkostninger innen 14 dager. I tillegg dømmes UNE til å betale nesten 230.000 kroner til Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

– Staten må kompensere for uretten

– Det er helt sensasjonelt og betyr at staten er nødt til å gjøre noe for å kompensere for den uretten som er begått, sier advokaten til de fem asylsøkerne, Jostein Løken.

Han mener det nå blir spennende å se hva som skjer med alle de som allerede er returnert på bakgrunn av ugyldige alderstester.

– Hva som skjer videre er uvisst, men staten er nødt til å kompensere de som har blitt skadelidende av systemfeilen som ble begått mot disse barna.

Løken sider videre at det er konsensus i det norske legemiljøet om at metodene som er benyttet er uforsvarlige.

Anker dommen

Kommunikasjonsdirektør i UNE, Bjørn Lyster, skriver i en e-post til VG at de kommer til å anke dommen.

Utlendingsnemnda har hele tiden hevdet at aldersundersøkelsene var korrekte.

«Resultatet fra de medisinske aldersundersøkelsene har vært basert på en skjønnsmessig sammenstilling av resultatene fra hånd- og tannundersøkelsene. Det er gitt en estimert alder, og med sikkerhetsmarginer nedover i alder i form av standardavvik» forklarer UNE i dommen.

Det er også tatt i bruk BioAlder, en ny statistisk modell for medisinsk aldersundersøkelse, i de aktuelle sakene. Modellen skal gi et bedre datagrunnlag og korrigeringer av svakheter og bekreftet at aldersvurderingene viste riktig.

Ikke avgjørende

Staten, ved UNE, har også anført at aldersvurderingen kun gjelder identitetsavklaring, og ikke spørsmål om beskyttelse.

Det er heller ikke retten enig i. Nettopp fordi en feilvurdering vil kunne få store konsekvenser for asylsøkeren, mener retten at det må foreligge sannsynlighetsovervekt før utlendingsmyndighetene kan fastslå at en person som selv har oppgitt å være mindreårig, er over 18 år.

Retten mener ikke aldersundersøkelsen skal tillegges avgjørende vekt i asylsaker, men at den kan bidra til å bekrefte eller avkrefte tvil.