Voldtok jente (14) på skole – dømt til samfunnsstraff

ÅLESUND (TV 2): Den 14 år gamle jenta ble låst inne på et toalett på skolen og voldtatt. Overgriperen fikk samfunnsstraff.

Nordmøre tingrett konkluderer med at straffen i utgangspunktet bør være tre års fengsel, men siden domfelte var under 18 år på gjerningstidspunktet, har retten landet på at mannen slipper å sone.- Selv om tiltalte fullbyrdet voldtekten (...) har retten kommet til at det kan reageres med samfunnsstraff, heter det i dommen fra tingretten.Maktet ikke gjøre motstandVoldtekten skjedde ved en ungdomsskole på Nordmøre i mars i år. Da skulle tiltalte, som er utenlandsk statsbor