NY UNDERSØKELSE: For første gang har politiets store medarbeiderundersøkelse tatt for seg seksuell trakassering
NY UNDERSØKELSE: For første gang har politiets store medarbeiderundersøkelse tatt for seg seksuell trakassering Foto: NTB scanpix/Heiko Junge.

314 ansatte i politiet har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året

I en medarbeiderundersøkelse i politiet svarer 314 at de har fått uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året. 20 av dem flere ganger i uka.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den omfattende undersøkelsen som gjennomføres annethvert år i politiet, er den første etter innføringen av tolv store politidistrikter i fjor.

Nytt i årets undersøkelse , som er gjennomført av Rambøl, er også spørsmålet om man har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen.

Av 11.826 besvarelser opplyser 258 at det har skjedd i løpet av det siste året, mens 36 oppgir at det forekommer en eller flere ganger i måneden.

20 ansatte har svart de blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en eller flere ganger i uka.

– Nulltoleranse

De negative svarene utgjør 2,66 prosent av totalen, men Karin Aslaksen, avdelingsdirektør for HR og HMS i Politidirektoratet, sier likevel tallet er for høyt.

– Dette er 2 prosent for mye. Bak tallene er det mennesker. Det er nulltoleranse for slik atferd i politiet. Det er viktig at vi fanger opp omfanget av både uønsket seksuell oppmerksomhet og annen uønsket atferd, slik at vi kan arbeide med å håndtere og forebygge dette på en best mulig måte. Kunnskap om dette er viktig, og vi er glade for at vi nå har et utgangspunkt å ta tak i, sier Aslaksen.

Plaging, utfrysing eller erting

I alt 1.072 ansatte, eller 9,2 prosent av de spurte, oppgir at de har blitt utsatt for negative handlinger fra en overordnet i løpet av det siste året eller oftere. I alt 163 svarer at det skjer en eller flere ganger i måneden eller oftere.

På samme måte svarer 1.179 personer, totalt 10 prosent av dem som har svart på spørsmålet, at de har blitt utsatt for negative handlinger fra kollegaer i løpet av det siste året. Eksempler på slike negative handlinger kan være plaging, utfrysing eller erting.

– Nå skal vi gå dypere inn i tallene fra medarbeiderundersøkelsen og jobbe videre med å vurdere og sette i gang ytterligere tiltak, sier Aslaksen.

Uklar grense

I november svarte likestillingskontakt Nasim Karim i Politiets Fellesforbund at hun tvilte på utfallet av undersøkelsen som da ennå ikke var ferdigstilt.

− Jeg tror ikke vi får med det totale bildet, fordi mange ikke er klar over hvor grensen for uønsket seksuell oppmerksomhet går, uttalte Nasim til Politiforum.

− Det er den hverdagslige praten. Jeg tror ikke de som oppfører seg slik, virkelig er klar over hvor mye man skader og ødelegger. Ganske typisk begynner den som blir utsatt for slikt å ta inn over seg skyld for andres upassende oppførsel. Slik kan vi ikke ha det i politiet, uttalte Karim.

(©NTB)