Det er ikke spesielt morsomt å bli vinket inn av politiet. Men landets viktigste organisasjoner for veitransport og sikkerhet mener Utrykningspolitiet (UP) har en viktig rolle også i framtiden. Illustrasjonsfoto
Det er ikke spesielt morsomt å bli vinket inn av politiet. Men landets viktigste organisasjoner for veitransport og sikkerhet mener Utrykningspolitiet (UP) har en viktig rolle også i framtiden. Illustrasjonsfoto

UP kan bli nedlagt: – Vi advarer på det sterkeste

Frykter flere ulykker på veiene.

Det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalget har vurdert og foreslått endringer i politiets særorganer, som ledd i nærpolitireformen.

Ett av forslagene som nå er sendt til høring hos Justisdepartementet, er å legge ned Utrykningspolitiet (UP).

I følge forslaget blir trafikkoppgaver «overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats».

Dette klinger ikke godt i ørene til landets viktigste organisasjoner for veitransport og trafikksikkerhet. De danner derfor felles front mot forslaget.

Disse BMWene bør du se opp for langs veiene ...

Felles opprop

– Vi er helt samkjørte om at en nedleggelse vil være kritisk for trafikksikkerheten i Norge. Derfor advarer vi på det sterkeste mot forslaget gjennom et felles opprop, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Totalt 16 organisasjoner stiller seg bak oppropet. De mener at det er all grunn til å frykte at politiets trafikksikkerhetsarbeid vil bli nedprioritert i konkurranse med andre hendelser.

Kjøpte seg Porsche, men gleden varte bare noen timer...

Kontroller forebygger ulykker

– UP er en garantist for at trafikksikkerhet er en prioritert oppgave i politiet, og at arbeidet skjer på en kunnskapsbasert og systematisk måte. De har også et tett og godt samarbeid med øvrige nasjonale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet, påpekes det i en pressemelding fra Trygg Trafikk.

Ruskjøring, høy fart og manglende kjøredyktighet er de viktigste årsakene til dødsulykker i trafikken.

– Det er godt dokumentert at politikontroller påvirker trafikantenes atferd i positiv retning og forebygger ulykker. Uten UP på veiene vil det mest sannsynlig bli færre politikontroller, mer trafikkfarlig atferd og dermed flere ulykker, sier Johansen.

19-åring målt til 201 km/t – med politiet på slep

– Trenger UP på laget

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt et mål om å redusere antallet som omkommer og blir hardt skadd i trafikken til maksimalt 350 drepte i 2029.

791 personer omkom eller ble hardt skadd i vegtrafikken i 2016.

– Vi har en stor jobb å gjøre fremover og trenger UP på laget, understreker Johansen.

Organisasjonene som stiller seg bak oppropet til Justisdepartementet er: Trygg Trafikk, Norges Lastebileierforbund, Norges Automobil Forbund (NAF), Norsk Transporteierforbund, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Norsk Motorcykkel Union, MA-rusfri trafikk, Personskadeforbundet, Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Norges Bilsportforbund (NBF), Nei til Frontkollisjoner, Autobransjens Leverandørforening (ABL), Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA), Norges Bilbransjeforbund, American Car Club of Norway (AMCAR) og Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Varslet om kontroll, det burde han ikke gjort