Lege: – Enkelte narkomane må få gratis heroin

Legen Sverre Eika ønsker å la vanlige fastleger gi ut resepter på heroin og andre opiater til rusmisbrukere. Nå kan et stortingsforslag fra Arbeiderpartiet legge til rette for at han i fremtiden får det som han vil.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I år vil etter all sannsynlighet over 300 mennesker dø som følge av en alt for sterk dose narkotika. Overdosestatistikken i Norge er trist lesning og det er kun i Sverige og Estland det er verre.

Men allerede for fire år siden vedtok stortinget en nasjonal strategi som skulle forsøke å få bukt med problemet. Overdoseproblematikken skulle på agendaen.

Likevel. Statistikken står på stedet hvil og de siste ti årene har det vært mellom 250 og 300 som har dødd av overdose hvert år.

Den anerkjente legen Sverre Eika, som er med å drive den døgnåpne klinikken for rusmisbrukere 24SJU, mener at også andre rusmisbrukere enn kun LAR-pasienter skal få utskrevet opiater.

– Kan dø av neste sprøyte

– Problemet slik det er i dag, og en av grunnene til at overdosestatistikken ikke går ned, er rett og slett at systemet er for rigid. Vi snakker om at folk skal hjelpes på et lavterskelnivå, men det å få hjelp av LAR er en omfattende søkeprosess med høy terskel, kun et fåtall medisiner og et strengt regime, forteller Eika.

Derfor velger pasientene å selvmedisinere seg med det de får kjøp på gata, og de står i risiko for en overdose. Eika vil nå at leger skal kunne gi ut blant annet heroin på resept.

– Akkurat heroin blir topptilbudet, men det er klart at noen har behov for også det. Men det viktigste er at enhver kontakt med helsepersonell bør gjøre at disse menneskene får medisinen sin med en gang. De kan dø av neste sprøyte og da må også for eksempel fastleger og generelle sykehusleger, og ikke bare LAR-leger, har mulighet til å skrive ut medikamenter som benzodiazepiner (valium), subutex, metadon, morfin eller andre opiater. Jo flere som får medisiner fra lege istedenfor fra gaten, jo færre dør av overdoser.

Nullvisjon

Tidligere denne uken la Arbeiderpartiet frem et forslag for Stortinget som kan legge til rette for at Eika faktisk ender med å få det som han vil. Partiet ønsker nemlig en ny type nasjonal strategi som ikke bare er politisk fundamentert, men også basert på de som kjenner problemet på kroppen.

– Ingen skal dø av narkotika i Norge, sier helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol.

Hun vet det er et hårete mål, men ser til trafikken hvor det også føres en nullvisjon. Der har det vært en dramatisk reduksjon i antall trafikkdrepte, og vi er per i dag et av verdens tryggeste land for ferdsel i trafikken.

I forslaget ønsker partiet nå å sette ned en ekspertgruppe som skal evaluere strategien hvert fjerde år, og komme med forslag til fornyelse. Slik er målet at den hele veien er basert på siste kunnskap. Og denne kunnskapen skal ekspertgruppen få fra de som står brukerne nærmest, ifølge Kjerkol.

– Det kan være fagfolk og behandlere som møter de tyngste rusmisbrukerne. Det er mange som kan bidra og vi er nødt til å lytte til de med skoene på.