byråd inga marte thorkildsen slår tilbake:

– Hoksrud kjenner overhodet ikke detaljene i saken

Inga Marte Thorkildsen reagerer på Bård Hoksruds uttalelser om at Oslo kommune vil ta fra William Erlandsson (6) hans personlige assistenter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 fortalte søndag at Oslo kommune vil bytte ut William (6) sine faste assistenter med hjemmesykepleiere.

Moren Elin Gunnarsson frykter mangelfull opplæring og stor gjennomtrekk av ansatte. Hun stoler ikke på at de vil klare å redde sønnens liv når en akutt situasjon oppstår.

– Jeg mener Oslo kommune må lytte til mor og familien, være litt ydmyke og si at man respekterer familiens ønske, har Frps helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, tidligere uttalt til TV 2.

Han mener det virker tullete av kommunen å innføre noe som blir oppfattet som et dårligere tilbud, og som i tillegg er dyrere.

– Det politiske flertallet i Oslo kommune har en strategi om at de skal ha bort alt som er privat, og denne saken lukter av det, sa han, og la til:

– Jeg ber byråd Inga Marte Thorkildsen om å ta familien på alvor og la dem få fortsette med tilbudet de har i dag.

Byråden reagerer

Disse utspillene får byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, til å reagere.

SLÅR TILBAKE: Inga Marte Thorkildsen presiserer at hun er minst like engasjert i William-saken som Hoksrud.
SLÅR TILBAKE: Inga Marte Thorkildsen presiserer at hun er minst like engasjert i William-saken som Hoksrud. Foto: Aas, Erlend

– Hoksrud kjenner overhodet ikke detaljene i saken til William, og det gjør heller ikke jeg. Jeg kan bare si at jeg er minst like engasjert i og opptatt av at William skal ha et best mulig og forsvarlig tilbud, som Hoksrud, sier hun til TV 2.

– Tilbudet til William er ikke endret, og klagen er nå til behandling hos Fylkesmannen. Den avventer vi nå. Det må både jeg som byråd, bydelen og Hoksrud forholde seg til. At dette skal handle om en kamp mot private, er bare useriøst.

Det var i februar i år at Williams mor fikk brev om at Williams hovedtilbud ikke lenger skal styres av moren gjennom Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men av stasjonær hjemmesykepleie. Bare 49 timer i uken skal fortsatt være BPA.

Anket til Fylkesmannen

Saken er nå anket til Fylkesmannen. Hvis Elin taper kampen her, vet hun ikke hva hun skal gjøre.

– Konsekvensen av endringen er at jeg ikke vil tørre å sove ett sekund. Jeg frykter for livet hans. Jeg føler at Oslo kommune forsøker å knuse oss som familie.

Inga Marte Thorkildsen forklarer at hennes byrådsavdeling har bedt bydelen vurdere om dagens tjeneste for William er forsvarlig og om årsaken til endringen i tjenestetilbudet for ham.

– Bydelen avventer nå fylkesmannens behandling, og vil ta en nøye gjennomgang av tilbudet til William når svar foreligger, sier hun.

Håper på en løsning

Thorkildsen håper og tror at bydelen skal klare å finne en løsning som både ivaretar behovet for trygghet og for faglig forsvarlighet for William og familien.

– Jeg har full forståelse for at familien opplever usikkerhet og også bekymring for tilbudet til William. Derfor er det nå ekstra viktig med nær dialog med familien, slik at familien har tillit til bydelen og blir trygg på det helhetlige tilbudet som William får. Jeg er forsikret om at tilbudet til William ikke endres mens klagen behandles hos fylkesmannen, sier byråden.