Asylsøker (19) forsøkte å tvinge til seg sex – fikk samfunnsstraff

Kvinnelig ansatt på asylmottak ble kastet inn i et metallskap da asylsøker ville ha sex med henne.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En 19 år gammel mann som kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker i 2015, er dømt til 90 timers samfunnsstraff for å ha utført seksuell handling uten samtykke, en handling som har en strafferamme på inntil ett års fengsel.

Aktors påstand var 45 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder, ettersom vedkommende var under 18 år da lovbruddet ble begått.

Ifølge dommen gjorde asylsøkeren flere tilnærmelser mot en kvinnelig ansatt, som på gjerningstidspunktet var den eneste ansatte som var til stede på mottaket.

– Forholdet ligger i alle fall nært opp mot forsøk på voldtekt, og fornærmede har slitt med betydelige psykiske ettervirkninger etter hendelsen, ifølge dommen.

Først forsøkte han å kysse kvinnen, som skjøv ham vekk og i tillegg sa tydelig fra at han ikke fikk lov til til å gjøre det han gjorde. Deretter trakk hun seg unna.

Han fortsatte likevel, og fulgte etter den kvinnelige ansatte rundt i rommet, heter det videre i dommen:

«Tiltalte tok etter hvert tak i fornærmedes håndledd og holdt henne fast, før han befølte henne oppå klærne på brystene, rumpen og i skrittet. Under deler av hendelsesforløpet rev og slet han i tillegg i klærne hennes og hadde hendene sine under jakken hennes; oppå brystholderen og på magen hennes. Fornærmede klarte etter hvert å komme seg løs og forsøkte å løpe vekk mens hun ropte på hjelp. Tiltalte fulgte da etter henne, og det ble et basketak. Da tok tiltalte tak i fornærmede og kastet henne inn i et metallskap. Underveis i hendelsesforløpet sa tiltalte (på norsk) at han ville «putte den inn i» fornærmede, at han «bare trenger fem minutter», og at de hadde dårlig tid.»

Erkjente de faktiske forhold

Politiet ble etter hvert tilkalt til asylmottaket, og asylsøkeren ble pågrepet. Da saken ble behandlet i retten, kom det frem at den tiltalte asylsøkeren også tidligere hadde kommet med seksuelle tilnærmelser både mot den fornærmede kvinnen og en annen kvinnelig ansatt ved mottaket.

Ifølge retten har tiltalte langt på vei erkjent de faktiske forhold, også at han oppfattet at den kvinnelige ansatte sa nei.

«Retten vil understreke at tiltalte åpenbart forstod en god del norsk allerede på dette tidspunktet. Under vitneførselen kom det frem at også flere av de ansatte kommuniserte med ham på norsk på det aktuelle tidspunktet, herunder at han fikk og forstod enkle instrukser gitt på norsk.»

Selv om dommen i Sør-Trøndelag tingrett viser til at Høyesterett har understreket at «domstolene skal vise tilbakeholdenhet med bruk av samfunnsstraff ved alvorlige sedelighetsforbrytelser», fikk den tiltalte 19-åringen samfunnsstraff og ble heller ikke dømt til å betale saksomkostninger.

Dommen forklares med at tiltalte var under 18 år på handlingstidspunktet, og at han har fått «en positiv utvikling» etter at han begynte på skole.