Det er lett å tro at det er størst andel korte turer i Oslo-området, men slik er det altså ikke, ifølge tall fra Sparebank1 Forsikring.
Det er lett å tro at det er størst andel korte turer i Oslo-området, men slik er det altså ikke, ifølge tall fra Sparebank1 Forsikring.

Nei, det er ikke på Østlandet det er mest småkjøring

Forsikringsselskap vet hvordan kundene bruker bilen.

Stikk imot hva mange tror: Jo lenger nord i landet du kommer, jo høyere blir andelen småkjøring.

Det viser statistikk fra Sparebank1 Forsikring etter de første sju månedene med Smart bilforsikring. Det nye med denne forsikringen er at en brikke i diagnoseporten inne i bilen gir faktisk informasjon om bruken av bilen. Brikken rapporterer om kjørelengde på enkeltturer, faktisk kjørelengde i året, og kjørestil.

Penger å spare

For kunden betyr dette at det betales premie for den faktiske kjørelengden - mer hvis man kjører lenger enn anslått i året, og mindre hvis man kjører kortere. Samtidig er det belønning å hente for en defensiv og forsiktig kjørestil, slik at den som kjører veldig "trygt", kan oppnå opptil 15 prosent lavere årspremie enn hva som ville vært tilfelle med en tradisjonell forsikringsløsning, ifølge Svein Skovly, leder innovasjon i Sparebank1 Forsikring.

Etter godt over 30 millioner kjørte kilometer av mer enn 10 000 kunder, har det blitt trender å avlese.

Les også: Dette kan spare deg for tusenlapper

Bare 19,4 prosent i nord!

En slik trend avliver myten om de lange kjøreturene i Nord-Norge. Faktisk sier tallene klart og tydelig at andelen korte turer er klart høyest i Nord-Norge: 62,5 prosent av alle registrerte turer her var kortere enn 5 kilometer.

Lavest var andelen i Oslo, med 54,1 prosent. Oslo hadde også klart høyeste andel lengre turer. For turer på 10 - 100 kilometer var andelen her 26 prosent, mot 25,8 prosent på Østlandet utenfor Oslo, 25,5 prosent på Sørlandet, 24,5 prosent på Vestlandet og 23,6 prosent i Midt-Norge.

I Nord-Norge, der det har vært en gjengs oppfatning at de fleste turer er lange, var andelen langturer bare 19,4 prosent!

Reiser kollektivt

Også på turer over 100 kilometer var andelen klart høyest i Oslo, med 2,3 prosent. Lavest var andelen på Vestlandet med 0,9 prosent. Både for Østlandet utenfor Oslo, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge var andelen her 1,5 prosent.

– Jeg innrømmer at jeg ble litt overrasket over disse tallene. At vi skulle se høyeste andel korte turer i Nord-Norge, og laveste andel i Oslo, var uventet. Det er ikke så enkelt å finne et entydig svar på hvorfor det er slik. Vi tror en av årsakene til dette kan være at man i byene har andre måter å løse transportbehovet for korte turer på enn å bruke egen bil, sier Svein Skovly

Les også: Har gått lengst av alle i hele verden

Mer effektivt med andre transportformer

– Noe av det vi ser, er at bil i Oslo i mindre grad benyttes på hverdagene, men desto mer i helgene. Vi ser også at bilbruk i Oslo ikke har de samme toppene morgen og ettermiddag, noe som indikerer mindre bruk av bil til jobb. Sammenlignet med dem som bor i våre tre nordligste fylker, har faktisk Oslo hele 25 prosent mer av kjøringen sin i helgene enn i disse fylkene.

– Det er også andre faktorer som bidrar. I de store byene, og spesielt i Oslo, finnes det godt utbygde kollektivtilbud. Samtidig er det flere barrierer for bilbruk, som bompenger, begrenset tilgang på (dyre!) parkeringsplasser, og ikke minst risikoen for å bli sittende i kø. Mye trafikk gjør det mer effektivt å velge andre transportformer enn egen bil når man skal forflytte seg i byen, sier Svein Skovly til slutt.

Derfor kan det fortsatt være smart å kjøpe dieselbil

Se video: Her får vi en sniktitt på BMWs nye kjempe-SUV