NYTT STYRE: Sportsklubben Rye håper å få byttet ut styret i sykkelforbundet.
NYTT STYRE: Sportsklubben Rye håper å få byttet ut styret i sykkelforbundet. Foto: Hommedal, Marit

Grasrotopprør i Sykkel-Norge mot forbundet – krever nytt styre

I et brev som nå går ut til alle sykkelklubber i Norge, ber en av Norges største sykkelklubber om støtte til et ekstraordinært sykkelting.

Det er Sportsklubben Rye som står bak brevet. De håper på å få nok støtte til et ekstraordinært sykkelting. Her vil de prøve å få flertall til et nytt styre og en ny valgkomité.

Brevet har den utvetydige overskriften:

«Vi trenger nytt styret (sic) i sykkelforbundet. Nå.»

– Sykkel-Norge må få vite hvordan det faktisk står til med økonomien i sykkelforbundet, står det i brevet.

Redd for finansieringen av velodromen i Asker

I brevet listes det opp fire punkter for hvorfor et nytt styre må på plass så fort som mulig. Ett av dem vedrører den planlagte velodromen i Asker.

OPPRØR: Her er brevet som er sendt til alle sykkelklubber i Norge.
OPPRØR: Her er brevet som er sendt til alle sykkelklubber i Norge.

NCF forskutterer i et brev til Kulturdepartementet 23. oktober et vedtak som eventuelt skal gjøres på det ordinære forbundstinget i 2018. Et vedtak er imidlertid ikke fattet av tinget ennå.

Velodromen skal i hovedsak finansieres av et betydelig lån. Man regner med å få inn 37 millioner i spillemidler, samt opp mot ytterligere 23 millioner til i statlig støtte om man får såkalte «programsatsingsmidler» og om anlegget blir definert som interkommunalt.

En stor del av den resterende summen skal altså finansieres av et lån - samtidig som man går et ventelig millionunderskudd i vente fra sykkel-VM.

Sportsklubben Rye er redd for at penger øremerket velodromen i stedet vil tilflyte sykkelforbundet.

– Velodromen er det neste store prosjektet til sykkelforbundet. Vi frykter at økonomien til velodromen i Akser kan bli hemmet av at deler av underskuddet fra VM i 2017 indirekte belastes den. Det kan skje hvis midler til velodromen feks. blir brukt til å støtte opp under økonomien til NCF slik at pengene aldri går til velodromen, står det i brevet som nå er sendt ut til alle sykkelklubber i landet.

Ikke kritikk av Bergen

«Økonomisk misære» er et uttrykk som blir brukt i brevet for å beskrive den situasjonen sykkelforbundet nå har stilt seg selv i. Der understrekes det også at dette overhodet ikke er en kritikk av Sykkel-VM i Bergen.

– La oss skille mellom Sykkel-VM i Bergen, som var en fantastisk forestilling hvor bergenserne lot oss låne den flotte byen deres, bød på seg selv og stilte opp for en gedigen sykkelfest – og Sykkel-VM i 2017 som var en økonomisk misære som Bergen og bergenserne overhodet ikke kan lastes for. De bør slippe å ha det økonomiske rotet heftende ved navnet til byen sin.

Forfatteren av brevet er Per Christian Dæhlin, leder for landeveisgruppen i Sportsklubben Rye. Han sier til TV 2 at dette var noe som måtte gjøres nå.

– Ingen andre gjør det, så noen måtte gjøre det. Slik ser vi det. Vi vet jo ikke at vi får nok støtte, men vi tror vi vil få det. Vi har jo talt opp litt på forhånd. Men ingen kan forskuttere. Vi har styrebehandlet dette her i styret og det er et enstemmig styre som står bak dette her, sier Dæhlin til TV 2.

– Hva håper dere å oppnå?

– Først og fremst håper vi på nok støtte til å få til et ekstraordinært forbundsting. Og så håper vi at det igjen vil føre til et nytt styre.

Sykkelpresident og VM-sjef Harald Tiedemann Hansen har vært gjenstand for tøff kritikk etter at det økonomiske VM-rotet kom opp i dagen. I en uttalelse til TV 2 sier han dette om det gryende grasrotopprøret mot sykkelforbundet.

– Vi har mottatt brevet og vil sette oss grundig inn i dette. Styret vil utforme en gjennomarbeidet orientering som sendes til respektiv klubb, til øvrige klubber og våre regioner.

Dårlig idé

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad har tidligere uttalt seg om veldrom-planene i Asker.

– Jeg mener at de bør sette det prosjektet på vent. Man bør få en oversikt over ettervirkningene fra VM før man fortsetter med en veldig ambisiøs plan i Asker, sa Kaggestad til TV 2.

– Forbundet bør først få frem underskuddet fra VM og deretter ta en liten pause med Asker-velodromen og heller fokusere på kjerneoppgavene. Da tenker jeg på sikkerheten ved sykkelritt, støtte eksisterende ritt, sørge for at de unge har et rittilbud.