Når du samler opp statistikk over hvor fort det kjøres rundt om i landet, da avdekkes det også tildels store forskjeller. Foto: Scanpix.
Når du samler opp statistikk over hvor fort det kjøres rundt om i landet, da avdekkes det også tildels store forskjeller. Foto: Scanpix.

Trønderne er hardest på gassen

Gjetter du hvem som kjører tregest?

Det er trønderne som er hissigst på gasspedalen. Det viser en oversikt fra Sparebank1 Forsikring, snaut sju måneder etter at selskapet lanserte sin såkalte Smart bilforsikring.

Det store poenget med denne forsikringen, er at all kjøring registreres av en brikke i bilen. Både totalt kjørt distanse, og hvilke hastigheter bilen har holdt, meldes tilbake til selskapet. Det kan ikke avleses hverken hvor aktuell hastighet skjedde, eller når det skjedde.

Forsikringen har to hovedpoeng: Som kunde betaler du eksakt for den kjørestrekningen du har årlig - og kjører du med god flyt, belønnes du også for dette.

Så dyrt blir det hvis den blinker

Slik kjøres det i de ulike landsdelene

Ifølge Sparebank1 Forsikring kan en bilfører med defensiv og forsikret kjørestil oppnå opptil 15 prosent lavere forsikringspremie på grunn av dette. Det som måles, er rattbevegelser, gass- og bremsepedalbruk

Som med andre bilforsikringer, må du også her oppgi hvor langt du forventer å kjøre årlig. Men om du har et uhell flere tusen kilometer senere enn oppnådd årsanslag, blir du ikke straffet for dette annet enn at du må betale et forholdsmessig tillegg for større kjørelengde.

Med godt over 30 millioner kjørte kilometer siden starten, kan Smart bilforsikring nå gi verdifulle oversikter. En av disse viser altså hvordan hastighetsnivået er i de forskjellige landsdelene.

Noen er hardere på gassen enn andre. I første kategori finner vi bilførerne i Trøndelag.
Noen er hardere på gassen enn andre. I første kategori finner vi bilførerne i Trøndelag. Foto: Colourbox

Fotoboks-blinket følger deg i tre år

Langsomst på Vestlandet

Trønderne (Midt-Norge) ser altså ut til å være hardest på gasspedalen. 27,9 prosent av kjøringen foregikk her i mer enn 80 km/t. Det må sies å være overraskende, siden landsdelen har lite motorvei.

På Østlandet, som omfatter det meste som finnes av motorveier i Norge, var den tilsvarende andelen 27,5 prosent.

Aller langsomst gikk det på Vestlandet, med 19,7 prosent over 80 km/t.

Lavere premier

Vestlendingene hadde til gjengjeld den klart høyeste andelen turer med hastighet under 50 km/t med 27,6 prosent. Her lå andelen i de øvrige landsdelen stort sett likt på rundt 22 prosent.

– Et viktig mål med den nye forsikringen er å prøve å påvirke til en mer defensiv og "grønnere" kjørestil. Tryggere sjåfører med en bedre kjørekultur betyr mindre uhell, mindre kostnader og lavere premier. Færre ulykker har dessuten både en menneskelig og samfunnsøkonomisk oppside, sier Svein Skovly, leder innovasjon i Sparebank1 Forsikring til Broom.

Les mer: Dette er bilmerkene med de mest aggressive sjåførene

Fartsblind: Så lite ser du i 130 km/t