Hit, men ikke lenger. Varebilen var overlastet med hele 2.700 kilo. Det ga bruksforbud, samtidig som sjåføren ble anmeldt. Foto: Statens vegvesen.
Hit, men ikke lenger. Varebilen var overlastet med hele 2.700 kilo. Det ga bruksforbud, samtidig som sjåføren ble anmeldt. Foto: Statens vegvesen.

Varebilen var full av død mink – overlastet nesten 3 tonn

Men her fikk ferden en brå slutt.

Varebiler er ikke underlagt de samme regler som vogntog og andre tunge kjøretøy, derfor kan det også være fristende for transportører å bruke disse.

Fordelen er at man "slipper" å forholde seg til regler for blant annet kjøre- og hviletid. En rekke kontroller fra Statens vegvesen har imidlertid vist at mange varebiler i godstransport lastes altfor tungt, og dermed er trafikkfarlige.

Meget trafikkfarlig

Et nytt skrekkeksempel på det fikk vi denne uken da Statens vegvesen Utekontroll Hedmark hadde kontroll på Husum kontrollstasjon ved Løten. Da kontrollørene pakket sammen, var fasiten åtte bruksforbud og tre anmeldelser av førere.

Blant de som ikke fikk kjøre videre, var føreren av varebilen du ser på bildet øverst i denne saken. Den var nemlig overlastet med ikke mindre enn 2.700 kilo – 77 prosent over tillatt maksvekt. Lasten? Død mink.

– Føreren ble anmeldt. Det er meget trafikkfarlig med så mye overlast, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder ved Utekontrollen.

Her undersøker kontrollørene vogntoget som tidligere har vært i en utforkjøring. Det endte med bruksforbud. Foto: Statens vegvesen.
Her undersøker kontrollørene vogntoget som tidligere har vært i en utforkjøring. Det endte med bruksforbud. Foto: Statens vegvesen.

Stoppet på grunn av overlast, så var det bare å ringe Tollvesenet...

Kjørte videre med skader

Underveis i kontrollen ble det også stoppet et utenlandsk vogntog som tidligere har vært i en utforkjøring, og likevel valgte å kjøre videre med utkoblede bremsekomponenter på semitraileren og andre store skader på kjøretøyet.

Fører ble anmeldt, og semitraileren fikk kjøreforbud. Nå må den fraktes på bergingsbil eller repareres på stedet.

En annen fører ble anmeldt for å kjøre farlig gods uten å følge brann- og eksplosjonsvernloven.

Vegvesenet slo til midt på natten – det ga resultater

Satte opp felle i traileren, se hvordan det går i videoen under: