Ekstremnedbør gjør at det blir flere og flere flommer i Norge. I Kvam i Gudbrandsdalen mistet ekteparet Hansen huset sitt i 2011. Det ble totalt rasert i storflommen. Men kommunen lot dem bygge ny bolig på samme sted, noe ekteparet var fornøyd med.

– Vi har bodd her i over 30 år og det er nå hjemmet vårt, sa de til TV 2 i 2011

To år etter smalt det igjen. Nok en flom førte til at huset røk for annen gang.

Nektet å betale

Prislappen på over sju millioner nektet Gjensidige forsikring å betale. De mente kommunen ikke burde tillatt bygging, fordi området var flomutsatt. Men i tingretten ble det tap.

– Selvfølgelig er vi skuffet over det. Vi mener domstolen stiller for små krav til hva en kommune skal vurdere. Det er snakk om saksbehandling som omhandler enorme menneskelige kostnader. Noen er redde hver gang det regner og sånn kan vi ikke ha det, sier advokat Merete Anita Utgård i Gjensidige.

Kan slippe millionutgifter

Hele Kommune-Norge har ventet på dommen fordi den kan skape presedens. At Gjensidige tapte betyr at kommunene kan slippe unna millionutgifter, selv om de tillater bygging i utsatte områder.

– Hvis det er sånn at feilvurderinger fra kommuner ikke får noen økonomiske konsekvenser så er det jo lett å lene seg tilbake og ikke være så nøye, sier advokat Utgård.

– Så da kan de bygge hvor som helst?

– Kanskje ikke hvor som helst. Men hvis de unnlater vurderingen av hvor det er sikkert i forhold til flom og skred så vil det kunne bli flere skader, ja.

Vil at kommunene tar mer ansvar

Johan Haugen som også mistet huset sitt ved Kvam under flommen, hadde håpet Gjensidige skulle vinne, slik at Kommune-Norge tar mer ansvar

– Det er ikke bare Nord Fron som kan lære av dette, men andre norske kommuner også, sier han.

Nord Fron kommune opplyser at de er glad for at retten fastslår at de ikke opptrådte uaktsomt da de tillot bygging. Retten mener de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap til å kunne forutse en ny storflom etter hendelsen i 2011.

Gjensidige vurderer å anke saken.

– Dere er ikke fornøyd. Så det ligger kanskje i kortene at det ankes?

– Jeg tror ikke jeg kan si noe mer om dette enn det jeg allerede har sagt, sier advokaten.