Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse på oppdrag for Amnesty Norge og omtales i Vårt Land. I overkant av 1.000 personer er blitt bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Jeg er mot dødsstraff uansett hvilken kriminell handling det er snakk om».

23 prosent av de spurte sier at de er uenig i påstanden. Forskjellen mellom kjønnene er markant: Kun 15 prosent av kvinnene er uenig i påstanden, mens 31 prosent av mennene svarer det samme.

Generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty Norge er overrasket over tallene. Han hadde trodd at flere var kategorisk imot dødsstraff – spesielt blant mennene.

– Det er alarmerende tall. De viser at vi trenger en holdningsendring blant norske menn, sier han.

(©NTB)