Ap vil ha ny vurdering av oktoberbarna

Mange «oktoberbarn» i Norge lever i frykt for hva som skjer den dagen de fyller 18 år.
Mange «oktoberbarn» i Norge lever i frykt for hva som skjer den dagen de fyller 18 år. Foto: TV 2
Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.

– Ap kommer til å fremme forslag om dette i morgen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB mandag.

Det vil gjelde mange av de såkalte oktoberbarna, mindreårige, enslige asylsøkere som har fått midlertidig opphold fram til de fyller 18, og som nå skal sendes tilbake til Afghanistan, men ikke nødvendigvis alle eller bare disse, presiserer han.

Støre sier bakgrunnen er den store økningen i antallet mindreårige asylsøkere som har fått innvilget midlertidig opphold siden det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor.

Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent. Da rimelighetsvilkåret ble opphevet, hadde Stortinget ingen informasjon som tilsa at dette ville skje. Derfor ønsker vi at alle vedtak som er gjort i denne perioden knyttet til denne gruppen, skal stilles i bero og gjennomgås på nytt, sier Støre.

– Ekstra sårbare

Forslaget vil gjelde unge enslige asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år som har fått avslag på asylsøknaden sin, fått innvilget midlertidig opphold fram til 18-årsdagen, for så å henvises til internflukt.

– Dette er en ekstra sårbar gruppe, og vi vil at det skal gjøres vurderinger om de har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt. Her må det gjøres individuelle vurderinger for hver enkelt, sier Støre.

Han sier Ap ikke ønsker å få tilbake rimelighetsvilkåret fordi partiet støtter økt bruk av internflukt.

– Men for denne gruppen, 16 til 18 år, så ønsker vi nå å innføre egne sårbarhetskriterier, sier Støre.

«Vi vil tirsdag foreslå endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. Dette skal UDI og UNE gjøre i vurderingen av hvorvidt unge enslige asylsøkere ved fylte 18 år kan sendes tilbake til andre deler av hjemlandet enn der de opprinnelig kommer fra («internflukt»)», skriver Jonas Gahr Støre på Facebook.

Arbeiderpartiet vil at utlendingsmyndighetene skal gjøre en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.

AP-opprør

Saken om de såkalte «oktoberbarna» har skapt splittelse i Arbeiderpartiet. Mange lokallag har protestert mot de gjeldende ordningene.

TV 2 har i en serie reportasjer tatt opp den dramatiske situasjonen disse ungdommene befinner seg i. Flere har valgt å flykte til andre europeiske land der de gjemmer seg for myndighetene. Andre holdes skjult av norske hjelpere, som ikke har samvittighet til å la dem bli sendt ut av landet.

Støre er ikke redd for at forslaget kan føre til økt tilstrømming av enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

– Dette endrer ikke på det grunnleggende spørsmålet om du har rett til beskyttelse når du kommer til Norge. Med dette er vi fortsatt på den strenge siden i Europa. Vi er det eneste landet i Europa som har avviklet rimelighetskriteriet, og det vi gjør her er å forsikre oss om at vi har en praksis som er helt naturlig i en rettsstat, sier Støre.

Ap varsler samtidig at de verken vil støtte SVs to nye asylforslag eller Venstres forslag når disse skal behandles tirsdag.

NTB/TV 2

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook