– Utsettelsen til august neste år gir oss arbeidsro til å få behandlet våre klager hos Sivilombudsmannen og Landbruksdirektoratet, sier Peder Inge Furseth.

TV 2 fortalte i slutten av oktober om den fortvilte familien der den gamle familiegården i Liabygda i Stranda kommune har blitt et uløselig mareritt. Kommunen og Fylkesmannen har begge sagt tvert nei til Furseths ønske om fritak fra boplikten på gården.

– Enten må vi la dette gå ut av familien etter 200 år eller flytte hit. Det er helt umenneskelig., sier Furseth til TV 2.

Funksjonshemmet sønn

Fylkesmannen viser til bosettingshensyn som avgjørende for at Furseth må flytte fra Oslo til Liabygda, eller selge gården.

– Kommunen har lagt stor vekt på bosettingshensyn i Liabygda. Det hensynet er så viktig at Furseth enten må selge gården eller bosette seg. Det er hovedårsaken til at vi er enig med kommunen i avslaget, sier landbruksdirektør Frank Madsøy til TV 2.

Furseth reagerer spesielt på at de ikke tar hensyn til sønnen.

– De har ikke tatt hensyn til at vi har en sterkt funksjonshemmet gutt som i dag får spesialtilpasset undervisning i Oslo. Det vil i så fall ta lang tid å etablere samme tilbudet i Stranda. Gården er heller ikke drivverdig, huset på gården er ikke beboelig i vinterhalvåret og det blir vanskelig for oss å skaffe jobb tilsvarende det vi har i dag. Og på toppen av alt er skolen i bygda vedtatt lagt ned sier Furseth som er førsteamanuensis ved en høgskole i Oslo.

I utgangspunktet fikk han og familien frist til 6. januar med å gjennomføre tvangsvedtaket. Nå har imidlertid Fylkesmannen utvidet fristen til 1. august 2018.

– Det at fristen er utsatt er en fordel også for Stranda kommune. For da får kommunen tid til å ta den rette beslutningen, som jeg mener er å innvilge konsesjon på bakgrunn av inntjeningsforhold, husforhold, tilknytningen min til gården, og familiesituasjonen i hjemmet, sier Furseth.

Feil med tvang

For Frp-topp i Møre og Romsdal har bedt Stranda kommunestyret om fornyet behandling av denne saken.

– Fornuften bør seire i den saka. Jeg ser at alt bør ligge til rette for at kommunen kan gjøre et annet vedtak og jeg håper kommunestyret gjør det, sier Sve til TV 2.

Han liker ikke bruk av tvang.

– Det er ikke gjennom tvang at en opprettholder og får flere innbyggere i kommune. Man klarer ikke øke folketallet i Liabygda gjennom å tvinge folk til å bosette seg på en plass som egentlig ikke er råd å bosette seg på, og der en må gjøre store investeringer på en gård hvor det ikke vært i drift på overi 50 år, sier Frank Sve.