Bakgrunnen skal ifølge NRKs opplysninger være manglende tillit fra departementet.

Statistisk sentralbyrå er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået.

25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen.

Kilder VG har snakket med understreker at det er vanskelig å se for seg hvordan Meyer skal klare å gjenopprette tilliten til seg selv når hun har fått massiv kritikk av NHO, LO, Fafo, flere tidligere finansministere, tillitsvalgte i SSB – i tillegg til en lang rekke andre.

Allmøte i SSB

Onsdag morgen var SSB-sjefen for andre gang på én uke innkalt til finansminister Siv Jensens kontor for å redegjøre for omstillingsprosessen i byrået.

Nå har de to avtalt et nytt møte fredag. Det er varslet at det skal holdes et allmøte i SSB etter møtet.

Aftenposten fortalte onsdag at tillitsvalgte i SSB har varslet Arbeidstilsynet om at bråket i byrået nå kan gå utover de ansattes helse.

Omorganiseringen begrunnes i et behov for modernisering og digitalisering i SSB. Striden om denne står dels mellom ulike fagmiljøer.

Personlig kritikk

Konfliktene i SSB er også til en viss grad personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.

At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.

Kritikk er også rettet mot Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

– Opptatt av fakta

Finansministeren har tidligere nektet å svare på TV 2s spørsmål om hun fortsatt har tillit til Meyer.

– På dette tidspunkt er jeg mest opptatt av å gå inn i alle fakta i saken. Det er en sak mange mennesker engasjerer seg i, som mange har meninger om, og jeg skjønner det, uttalte Siv Jensen til TV 2 etter onsdagens møte med SSB-sjefen.

Hun trekker fram at SSB leverer statistikk til mange samfunnsaktører, og at det derfor er vesentlig at de oppfattes som uavhengig og at det de leverer innbyr til tillit.

(TV 2/NTB)