Væpnet politi i Oslo.
Væpnet politi i Oslo. Foto: Roald, Berit

PST slakter bevæpningsrapport:

– Tiden er overmoden for bevæpnet norsk politi

Politiets sikkerhetstjeneste hudfletter rapporten til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget som sier nei til våpen på hofta for politiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Benedicte Bjørnland, er krystallklar om bevæpning av norsk politi. Hun mener tiden er overmoden for å bevæpne politiet.

– Jo tidligere politiet kan stoppe gjerningspersonen, jo færre liv vil gå tapt. PST mener fast bevæpning er nødvendig for at politiet skal kunne utføre det samfunnsoppdraget det er satt til og som borgerne forventer. Slik PST ser det er den norske bevæpningsmodellen ikke tilpasset dagens terrortrusselbilde, sier PST sjefen.

Upresis og utdatert

Hun kritiserer i sterke ordlag det såkalte bevæpningsutvalget som konkluderer med at dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som har tilgang på en- og tohåndsvåpen i patruljebilene, såkalt fremskutt lagring, skal videreføres. Ifølge PST har ikke utvalget fulgt med på utviklingen de siste årene.

«PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner. PST er grunnleggende uenig i at terror ikke representerer en alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet. PST mener utvalget vurderinger knyttet til bevæpningsspørsmålet ikke tar innover seg at man i terrorberedskapen også må ta høyde for at terror kan skje i Norge. Utvalget har heller ikke adressert grunnleggende spørsmål rundt modus operandi i jihadistisk terror i vestlige land i de senere år, noe som etter PSTs syn svekker rapporten», skriver PST-sjefen i sitt høringssvar, som TV2 har fått tilgang til.

Politikerne bestemmer

Ifølge sikkerhetstjenesten har trusselbildet endret seg svært mye de siste årene. De mener at det norske samfunnet må forholde seg til at terror kan skje også her til lands.

– Angrep ved bruk av skytevåpen og kjøretøy, rettet mot generelle mål, fordrer rask respons fra bevæpnet politi for å begrense skadeomfanget, sier PST-sjefen og legger til:

– Å si nei til bevæpning av norsk politi innebærer å godta risikoen for at det vil skje tap av liv i løpet av den tiden politiet vil bruke på å bevæpne seg.

I forrige uke kunne TV2 fortelle at politimesteren i Oslo snur. Han vil at mannskapet hans skal ha ladd våpen på hoften, ikke nedlåst i bilen. TV 2 har fått innsyn i politimesternes innspill, i høringsprosessen rundt bevæpningsutvalgets utredning av om politiet skal bære våpen. Den viser at tre av de tolv politidistriktene er for generell bevæpning. Oslo, Vest og Trøndelag politidistrikt. Øst politidistrikt vil ha permanent bevæpning av mannskaper på Oslo lufthavn Gardermoen.

Den endelige avgjørelsen om bevæpning vil bli tatt av Stortinget.