Draget på tilhengeren hadde omfattende rustskader, til tross for at den var EU-godkjent for kort tid siden... Foto: Statens vegvesen.
Draget på tilhengeren hadde omfattende rustskader, til tross for at den var EU-godkjent for kort tid siden... Foto: Statens vegvesen.

Var akkurat EU-godkjent – så ble den stoppet i kontroll...

– Verkstedet får høre fra Statens vegvesen.

– Kontrollørene våre la merke til at det var veldig mye rust rundt draget på tilhengeren. Det ga grunn til mistanke – og en nærmere kontroll. Den avdekket at draget på tilhengeren hadde så store rustskader at det var fare for brudd, noe som kan få fatale konsekvenser ute i trafikken. Tilhengeren ble derfor avskiltet på stedet, forteller Geir Thomas Finstad, fagleder ved Utekontroll Hedmark.

Ikke oppstått i etterkant...

Hans team har denne uken hatt tungtransportkontroll på riksvei 3, ved Husum kontrollstasjon i Hedmark. Det som gjør saken med denne tilhengeren ekstra alvorlig, er at den ble EU-godkjent så sent som i slutten av oktober i år.

– Denne feilen har nok ikke oppstått i etterkant av kontrollen. Saken er sendt til vår tilsynsavdeling som kommer til å følge opp verkstedet som har gjort dette, forteller Finstad.

Vegvesenet fikk tips, se hva de stoppet

Dette synes møtte Statens vegvesens kontrollører. Det endte med at tilhengeren ble avskiltet på stedet. Foto: Statens vegvesen.
Dette synes møtte Statens vegvesens kontrollører. Det endte med at tilhengeren ble avskiltet på stedet. Foto: Statens vegvesen.

Ikke noe på veien å gjøre

Draget var altså så opprustet at det kunne ha brukket i stykker.

– En diger henger som løper av sted på egenhånd kan være livsfarlig og forårsake store skader. Denne har naturligvis ikke noe ute på veien å gjøre. Hengeren måtte stå igjen etter kontrollen, så må den fraktes med bergingsbil eller annet tungt kjøretøy til verksted for reparasjon, forteller Finstad.

I samme kontroll ble to førere for øvrig anmeldt for grove kjøre- og hviletidsbrudd.

Slik forsøkte vogntog-sjåførene å lure seg inn i Norge

Se video: Luktet rart av vogntoget – det hadde sine grunner...