Nye snus-data overrasker:

Globale dødstall i ny helserapport: 0

Hvert år gjennomgår analysen «Global burden of diseases» dødstall knyttet til tobakk. Nå har de også inkludert snus.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nylig ble funn i årets globale sykdomsbyrde-analyse publisert i The Lancet.

Analysen har for første gang sett på dødstallene knyttet til røykfritobakk, deriblant snus/snuff.

Antall dødsfall er 0, i rapporten.

Tobakk tar millioner av liv

Ifølge analysen tar røyk drøye seks millioner liv på verdensbasis. Annen røykfri tobakk, som for eksempel indisk tyggetobakk, tar ca 48.000 liv, mens snus/snuff tar 0 liv i Europa og Nord-Amerika, hvor denne type tobakk er utbredt.

– Denne analysen viser ingen helseskade av snus i den norske befolkningen i dag, sier Stein Emil Vollset, leder for senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet.

Men:

– Det er derimot viktig å framheve at dette ikke frikjenner snus, fordi studiene og kunnskapsgrunnlaget er relativt tynt.

Studien har ikke tatt for seg snusens effekt på gravide.

Få studier

Vollset forklarer at årsaken til tallet 0 ligger i at det er begrenset og sprikende forskning på området. Studien krever et visst omfang av studier før de konkluderer med dødsfall.

– Studien tar utgangspunkt i dagens situasjon, men snus har ikke vært til stede lenge nok i samfunnet til at vi kan være sikre, sier Vollset.

Alle som er skråsikre på det ene eller det andre tar feil, ifølge ham.

– Forbedrer folkehelsen

Forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, går lenger enn sin kollega.

Han sier at snus kan ha hatt en positiv effekt folkehelsen, fordi det fortsatt er mange røykere som vil få bedre helse av å gå over til snus.

– Det utslagsgivende vil være at de som velger snus fremfor sigaretter vil høste en formidabel helsegevinst fordi det er så stor forskjell mellom snusing og røyking, sier Lund.

– De unge som ellers ikke ville brukt noen ting vil kunne få en moderat helseforringelse. Det er ved å veie dette opp mot hverandre at man finner nettoeffekten for folkehelsen. Frem til nå må vi anta at snus har hatt en positiv effekt på folkehelsen.

Helseministeren vi ikke gamble

Helseminister Bent Høie kjenner til rapporten, men mener det foreligger tilstrekkelig annen forskning til å kunne være sikker på at snus er helseskadelig.

– Er det fortsatt slik at man kan slå fast at snus har en betydelig helserisiko?

– Ja, det er det ingen tvil om. Det er vel dokumentert at snus har helserisiko, sier Høye.

Han poengterer at man vet for lite om snus i dag til å kunne konkludere med noe annet.

– Jeg har ikke tenkt til å utsette barn og unge i Norge for et stort helseeksperiment. Framtiden kan kanskje vise at den er enda mer helseskadelig enn det vi vet i dag, avslutter han.