Tirsdag startet de ikke-sosialistiske partiene forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Allerede i starten av forhandlingene gjør Fremskrittspartiet det klart at flere av forslagene til Venstre og KrF om økte avgifter på biler, diesel og økte bomtakster på riksveinettet ikke er aktuelle.

– For oss er det veldig vanskelig å være med på dem, spesielt på ting vi har vært enig om tidligere. For eksempel bompengereduksjonen, som er basert på enighet fra Nasjonal Transportplan og er en viktig sak for Fremskrittspartiet, sier finanspolitisk talsmann Helge Andre Njåstad (Frp) til TV 2.

I vår ble de fire partiene enige om å redusere takstene på bomstasjoner på riksveinettet, mens Venstre nå foreslår å øke takstene igjen.

Nei til dyrere godteri og brus

I tillegg er forslaget om å øke avgiftene på diesel med 60 øre per liter, dyrere strøm og økt moms på brus og godteri vanskelig å svelge for Frp.

– Jeg drikker litt brus og spiser litt snop, så jeg har regnet på hva det betyr for meg, sier Njåstad.

– Blir det dyrt for deg?

– Nei, jeg bruker ikke så store mengder.

Likevel er det klart at Frp går i bresjen for å si nei til flere av avgiftsforslagene til Venstre og KrF og vil lete etter andre kuttforslag.

– Du sier et klart nei til mange av kuttforslagene fra de to sentrumspartiene?

– Frp er ikke glad i mange av de kuttforslagene, sier Njåstad.

– Avviser du noe av dem?

– Jeg stiller ikke ultimatum, men de står aldri høyt på vår ønskeliste.

Korte frister

Fordi det har vært valg i år har partiene kortere tid på seg enn vanlig til å bli enige. Selv om i dag fikk forlenget fristen med noen dager har de likevel ikke spesielt god tid til forhandlingene.

– Den tidsfristen som var lagt opp var ikke realistisk å gjennomføre. En utvidelse av sesjonen med fem dager vil gjøre at alle fagkomiteene får realistisk tid til å ferdigbehandle budsjettet, sier Nikolai Astrup (H).

Med 57 mot 48 stemmer vedtok Stortinget å skyve på fristen for når budsjettet skal vedtas av Stortinget. Dermed skal budsjettet først vedtas 4. desember, slik at de fire partiene som nå skal forhandle kan bruke tiden frem mot rundt 25. november på å forsøke å bli enige.