Det bekrefter mannens forsvarer Nils Christian Nordhus til VG.

Mannen, som opprinnelig er fra Syria, ble først tiltalt for å ha tvunget familien inn i Syria hvor de var i en måned, men dette ble han frikjent for i Senja tingrett i fjor.

Dommen ble senere opphevet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overtok håndteringen av saken fra politiet i Troms.

I vår tok Det nasjonale statsadvokatembete ut ny tiltale mot mannen.

I den nye tiltalen er det bestemmelsene om terrorforbund i den gamle straffeloven fra 1902 som er lagt til grunn.

Anker dommen

Påtalemyndigheten la ned påstand om 8,5 års fengsel. Straffen ble dermed nedjustert med et år, skriver VG.

– Han merker seg at retten har fastsatt en vesentlig lavere straff enn det aktor ba om, men denne forskjellen endrer overhodet ikke hans oppfatning når det gjelder spørsmålet om anke, sier Nordhus til avisen, og bekrefter at det vil bli levert inn en anke så fort som mulig.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at 38-åringen handlet forsettlig og at han var klar over at han var del av en terrororganisasjon.