NEKTER STRAFFSKYLD: Ubaydullah Hussain sitter varetektsfengslet i Bodø fengsel. Foto: Pedersen, Terje
NEKTER STRAFFSKYLD: Ubaydullah Hussain sitter varetektsfengslet i Bodø fengsel. Foto: Pedersen, Terje

Nesten ingen fremmedkrigere dro etter at Hussain ble tatt

Ubaydullah Hussain erklærte seg ikke skyldig i å ha rekruttert krigere til Syria eller å være medlem av IS da ankesaken mot ham startet.

Påtalemyndigheten mener Ubaydullah Hussain var helt sentral i det norske fremmedkrigermiljøet. Knapt noen har reist etter at han ble tatt, ifølge aktor.

Mandag startet ankesaken mot den tidligere talsmannen for den ytterliggående islamistiske grupperingen Profetens Ummah.

Hussain ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS. Han ble også dømt for å ha ytt økonomisk og materiell støtte til seks andre norske IS-krigere i Syria.

32-åringen møtte med kort og velpleid skjegg og i vestlige klær da rettssaken startet i Borgarting lagmannsrett. Med lav, nærmest mumlende stemme erklærte han seg ikke skyldig i tiltalen.

– Verre enn krigerne

Hussain er den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i et IS-kontrollert område, og den første som er dømt for terrorrekruttering. I tingrettsdommen heter det at selv om han ikke har deltatt i krigshandlingene, så er hans deltakelse langt mer alvorlig enn den til en «vanlig, menig» fremmedkriger:

– Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (...), står det i dommen, der Hussain blir beskrevet som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner.

Ubaydullah Hussain sammen sin advokat John Christian Elden i Oslo tingrett i forbindelse med en varetektsfengsling. Foto: Poppe, Cornelius
Ubaydullah Hussain sammen sin advokat John Christian Elden i Oslo tingrett i forbindelse med en varetektsfengsling. Foto: Poppe, Cornelius

Retten peker på at Syria-oppholdet har hatt fatale konsekvenser for flere av dem Hussain har hjulpet. Fire av de åtte mennene Hussain er tiltalt for enten å ha rekruttert eller hjulpet, er drept i kamp for IS.

Sentral bakmann

Aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, mener Hussains rolle i den norske fremmedkrigervirksomheten har vært betydelig.

– Han har åpenbart vært en helt sentral bakmann, og siden han ble pågrepet har det knapt reist ut nye norske fremmedkrigere, selv om det nok også kan skyldes andre forhold, sier Ranke til NTB i en pause i rettsdagen.

I Åsne Seierstads bok «To søstre» fra i fjor høst ble Hussain beskrevet som å fungere som et slags reisebyrå for fremmedkrigere i Norge.Ubaydullah Hussains advokat John Christian Elden mener det er søkt å lage en sammenheng mellom nedgangen i antall norske fremmedkrigere og pågripelsen av hans klient.– Nedgangen skjedde fra alle land omtrent på samme tid og hadde mer med den generelle situasjonen å gjøre, sier Elden til NTB.

Sårbare

Ifølge tiltalen har Hussain bistått seks norske fremmedkrigere og rekruttert to norske konvertitter. I tingretten ble 32-åringen dømt for å ha rekruttert en 18 år gammel konvertitt, men frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen (24), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015. Påtalemyndigheten har anket frifinnelsen.

Ranke sier forskjellen i Hussains rolle når det gjelder de to konvertittene, sammenlignet med de seks andre, ligger i hvor aktivt han har bidratt til å tilrettelegge for at de to skulle bli IS-krigere i Syria.– For de to dreier det seg om en dyp form for tilretteleggelse, det har vi beviser for, sier Ranke.

Mens den unge konvertitten og Ubaydullah Hussain skjøt på blink med luftgevær i skogen, ransaket politiet hybelen. Der fant de blant annet en lapp med flere spørsmål de mener den unge Syria-fareren hadde til Hussain før avreise. Foto: Politiet/NTB scanpix
Mens den unge konvertitten og Ubaydullah Hussain skjøt på blink med luftgevær i skogen, ransaket politiet hybelen. Der fant de blant annet en lapp med flere spørsmål de mener den unge Syria-fareren hadde til Hussain før avreise. Foto: Politiet/NTB scanpix

Han sier det også har betydning at de to konvertittene hadde tydelige sårbarhetsfaktorer, og at de ikke var en del av et ekstremt og radikalisert miljø før de møtte Hussain.

De seks andre tilhørte alle et radikalt islamistisk miljø i Fredrikstad.Elden sier han ikke kan se at det har vært noen vesentlig forskjell i hjelpen Hussain ga til de to konvertittene sammenlignet med de seks andre, og mener bistanden som er gitt til alle åtte, er lovlig.

Hussain nekter også for å være deltaker i IS. Ranke uttalte i retten at påtalemyndigheten mener skjæringspunktet for medvirking går der en person gjør seg nyttig for en terrororganisasjon. Ifølge Ranke overtrådte Hussain den grensen da han hjalp den første av de åtte mennene i august 2013.

Hussain sitter for tiden varetektsfengslet i Bodø fengsel.

Han ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS. Han ble også dømt for å ha ytt økonomisk og materiell støtte til flere andre norske IS-krigere i Syria.

32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering. Hussain nekter straffskyld på begge punkter.

Det er satt av fem uker til saken.

Den nå 20 år gamle mannen ble i samme rettssak dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS. Han har ikke anket sin dom.

Hussain har hevdet at 18-åringen var en venn som allerede hadde bestemt seg for å reise til Syria, og at han bare hjalp ham med å få gjennomført reisen, noe som ikke var straffbart på det tidspunktet.

Oslo tingrett mente imidlertid at Hussains bidrag dreide seg om langt mer enn vennskapelig hjelp, og at han var svært opptatt av å få 18-åringen til IS i Syria. Ifølge dommen utnyttet Hussain en sårbar og langt yngre person.

– Verre enn en fremmedkriger

Hussain ble også dømt for å være medlem av IS og for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria.

Retten skriver at selv om han aldri har vært i Syria og deltatt i krigshandlingene, så er hans deltakelse langt mer alvorlig enn forholdet til en «vanlig, mening» fremmedkriger:

– Ved sine uttalelser og handlinger har Hussain bidratt til å forsyne IS med atskillige fremmedkrigere, og på den måten styrket og bidratt til opprettholdelse av terrororganisasjonen i langt større utstrekning enn en enkelt fremmedkriger (...). Hussains virke som inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og/eller portåpner (...) er nettopp en slik bakmann som forarbeidende til terrorlovgivningen har ønsket å fange opp, skriver retten.

Retten peker på at for minst fire av dem Hussain har hjulpet, har Syria-oppholdet fått fatale konsekvenser.

– Grenseoppganger

Ubaydullah Hussains forsvarer John Christian Elden sier saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.

– Det å hjelpe noen å reise til Syria, var en lovlig handling på tidspunktet tiltalen dekker, men har blitt straffbart senere. Vi mener Hussain ikke rekrutterte, han hjalp en person som ønsket å reise, sier Elden om 18-åringen til NTB i forkant av saken.

Hussain nekter også for å være medlem av IS.

I RETTEN: Aktoratet Frederik Ranke og Anne Karoline Bakken Staff sammen med forsvarer John Christian Elden i Borgarting lagmannsrett. Foto: Poppe, Cornelius
I RETTEN: Aktoratet Frederik Ranke og Anne Karoline Bakken Staff sammen med forsvarer John Christian Elden i Borgarting lagmannsrett. Foto: Poppe, Cornelius

– Dette handler om grensen mellom hva som er en lovlig ytring og hva som er en straffbar handling. Vi mener Hussain ikke har vært medlem, han har kun ytret støtte til organisasjonens mål, som ikke er ulovlig. Han kjenner ikke mer til IS-folk enn det du og jeg har gjort, mener Elden.

Anket frifinnelse

Hussain var også tiltalt for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen (24), som ble drept i kamp for IS i Syria mars 2015, men ble frifunnet for dette punktet i tingretten. Ifølge dommen kan ikke retten utelukke at det var andre årsaker eller personer som påvirket Karlsen til å dra ned og slutte seg til IS. Påtalemyndigheten har anket frifinnelsen.

– Vi er ikke enige i dette. Vi synes det ble meget godt belyst at Karlsen var en sårbar person som Hussain rekrutterte til Syria og IS. Vi kan ikke se at det var noen bevisførsel rundt andre personer, sier aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke til NTB.

(©NTB)