Fra å ha de verste ulykkene og de styggeste ulykkestallene, har trafikantgruppen 16-24 år på kort tid blitt de sikreste på veiene.
Fra å ha de verste ulykkene og de styggeste ulykkestallene, har trafikantgruppen 16-24 år på kort tid blitt de sikreste på veiene. Foto: dabkowski

Derfor kjører de yngste sikrest

Før var de verst – nå er de best!

Fra å ha de verste ulykkene og de styggeste ulykkestallene, har trafikantgruppen 16-24 år på kort tid blitt de sikreste på veiene.

Det viser ulykkestallene på norske veier hittil i år.

Bedre biler med stadig flere avanserte førerassistansesystemer er et viktig bidrag til lavere ulykkestall. Det samme gjelder selvsagt også raskere utbygging av bedre og mer effektive veier.

75-åringer er de sikreste i trafikken

Bedre opplæring!

– Likevel tror jeg at det kanskje aller største bidraget til den gode utviklingen er en mye høyere kvalitet på trafikkopplæringen, sier Per Ove Husevik, styreleder i Autoriserte Trafikklæreres Landsforbund (ATL).

– Det som oftest mangler, og som krever mest trening under opplæringen, er samhandling og trafikkforståelse. Det handler om å spørre seg selv hva man kan gjøre for å gjøre de andre gode. Dette krever evne til å sette seg i andres sted, for å forstå hva en selv kan gjøre for å bidra effektivt til en god trafikkavvikling.

Øvelseskjøring med foreldre gir i dag et godt grunnlag for den videre opplæringen for mange elever.

– Men vi ser jo at foreldre har lett for å ha for mye fokus på hva som er "rett" og hva som er "galt" i trafikken.

Advarer mot dekk: – De er ikke forsvarlige

Flyt i trafikken

Ved trafikkskolene er man opptatt av å se sammenhengene og bidra til flyt når trafikken blir tøffere og tøffere.

– Læreplanen vår har nå for første gang siden 1980 sterkere fokus på trafikkavvikling og effektivitet enn på rett eller galt. Det handler om samhandling til felles beste i trafikken, og på dette viktige området ser vi nå at dagens generasjon av nye, unge bilførere er på et mye høyere forståelsesnivå.

– Derfor får vi også mye lavere ulykkestall, ikke minst for unge menn, som var så sterkt utsatt tidligere, slutter Per Ove Husevik.

Firehjulstrekk kan gi flere ulykker