Venstre krever 2,8 mrd til tog, buss og sykkel

Partiet legger frem alternativt statsbudsjett mandag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Venstre prøver å gjenta suksessen fra fire foregående år i budsjettforhandlinger med Siv Jensen og Erna Solberg: Milliarder i påplussinger til kollektivtrafikk og sykkelveier.

I sitt alternative budsjett som partiet presenterer mandag vi Venstre kreve økninger på omkring 2,8 milliarder kroner.

Jernbane

Den største enkeltposten er økning av drift og vedlikehold på jernbanen på 1,5 milliarder. Investeringene foreslås økt med 200 millioner kroner, og partiet foreslår dessuten økte planleggingsmidler til Romeriksbanen og jernbaneprosjekter rundt Stavanger. Venstre krever også at belønningsordningen for kollektivtrafikk øker med nærmere 370 millioner kroner.

Sykkel

Tiltak til gående og syklende og tilskudd til gang-og sykkelveier foreslås økt med til sammen omkring 370 millioner kroner,

For å simulerer til raskere overgang til lavutslippkjøretøyer i tungtrafikken foreslår Venstre en økning på 150 millioner kroner. Tilskudd til fornybart drivstoff i bransjer som har hatt lav CO2-avgift foreslås også økt med 150 millioner kroner.

Optimistisk

Venstre er optimistiske foran budsjettforhandlingene med Høyre og Frp, og viser til at partiet de fire siste årene har fått betydelig gjennomslag for sine krav til mer miljøvennlig transport. Beregninger Venstre selv har gjort viser at partiet har økt budsjettpostene på disse områdene med 4,6 mrd kroner på mer miljøvennlig transport gjennom forrige stortingsperiode.

– Vi har de fire siste årene klart å få solide løft på kollektivsatsingene, og det har jeg god tro på at vi også skal få til i år, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til TV 2.

Hvor Venstre skal ta pengene fra er Elvestuen mindre konkret:

– Vi legger frem et helhetlig budsjettforslag med full inndekning av alle våre økninger. Vi vil også fortsette dreiningen mot et grønt skatteskifte, som vil stimulere mer miljøvennlig atferd og gjøre det mindre attraktivt å forurense, sier Elvestuen til TV 2.

Venstre vil i år også kreve 310 millioner kroner ekstra til industriens prosjekter for karbonfangst og lagring. I sitt budsjettforslag kuttet regjeringen denne posten med fra 360 millioner i år til 20 millioner neste år. Venstre vil altså reversere dette kuttet i forhandlingene med de andre ikke-sosialistiske partiene.

– Det er viktig at arbeidet med karbonfangst og lagring ikke stopper opp, og med de tallene vi har tilgjengelig vil 310 millioner kroner ekstra vil være det som skal til, sier Elvestuen.