Farida-saken kommer opp i Høyesterett

Farida (11), som ble sendt tilbake til Afghanistan i februar 2015, har vunnet to ganger i retten, men Utlendingsnemda (UNE) har anket saken hele veien. I dag ble det avgjort at saken skal opp i Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Farida og familien er skuffet over at det ikke kom en avklaring i saken. Det betyr enda lengre ventetid i Kabul, noe som er en veldig sterk belastning, spesielt på Farida, sier familiens advokat Vera Vikki til TV 2.

I juni i år slo Borgarting lagmannsrett fast at UNEs tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for Farida var ugyldig.

Tidligere vant familien fram i Oslo tingrett.

På Dokka har familiens støttespillere tidligere jublet, og ventet på at Farida skulle få komme tilbake, og skuffelsen var stor da UNE anket.

I dag ble det klart at familien må vente på Høyesteretts behandling av saken før det blir endelig avklart om de kan komme tilbake til Norge, eller ikke.

– Vi tar til etterretning at Høyesterett mener saken må behandles på en grundigere måte, men mener fortsatt Lagmannsrettens dom må bli stående, sier Vikki.

Utlendingsnemda har ingen kommentar til avgjørelsen i dag.

Ber Høyesterett bruke folkevett

Advokaten henstiller overfor UNE at familien må få komme til Norge i mellomtiden.

– Ventetiden er ikke tråd med hensynet til barnets beste. Det er veldig beklagelig. Staten har nå en ny mulighet til å revudere sitt syn på dette, sier Vikki.

Lederen for støttegruppa på Dokka, Merethe Engen Enerstved hadde håpet på at anken ble avvist, slik at familien kunne komme tilbake til Norge så snart som mulig.

Enerstvedt er skuffet, men sier det var som forventet.

– Vi var forberedt på dette. Men vi håpet i det lengste at ankeutvalget skulle se barnets beste, og den ubestridte tilknytningen til Norge, som er bevist grundig i to rettsinstanser. Vi håpet i det lengste at ankeutvalget skulle bruke folkevettet, men vi har tapt enda en gang, sier Enerstvedt til TV 2.

Ble raskt integrert

Saken om den afghanske jenta som ble sendt tilbake til hjemlandet i februar 2015 etter tre og et halvt år i Norge, har ført til stort engasjement blant folk i Dokka.

Farida og moren kom til Norge som flyktninger i 2011. Da hadde de to vært på flukt i flere år. Farida, som da var 5 år, hadde aldri bodd i foreldrenes hjemland, Afghanistan.

De to etablerte seg på Dokka i Oppland. Liv Marie Simensveen var deres flyktingeveileder.

– De tok raskt fatt på den jobben det er å integrere seg. De hadde en vilje og en glede som er sjelden. De var veldig takknemlige, og jeg følte at de trengte den tryggheten Dokka kunne gi dem, fortalte Simensveen til God Morgen Norge i november i fjor.

Et halvt år senere kom også Faridas far til Dokka.

Stort engasjement

Men UNE tilbakekalte familiens oppholdstillatelse og Farida og foreldrene måtte forlate hjemmet sitt på Dokka i hui og hast. I årene etter har lokalsamfunnet engasjerte seg sterkt for å få Farida tilbake til Dokka.

12. november 2015 avsa Oslo tingrett en kjennelse hvor Utlendingsnemndas vedtak om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse ble kjent ugyldig. Men Utlendingsnemnda anket saken til lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken 27. juni. Lagmannsretten kom til samme konklusjon som tingretten, nemlig at Utlendingsnemndas vedtak i saken er ugyldig.

– Dommen viser at utlendingsmyndighetene over lengre tid har praktisert uriktig lovforståelse når de har hevdet at det ikke skal være forholdsmessighetsvurdering i slike inngrep. UNE har tatt ettertrykkelig feil, og dommen er et viktig endring og et veldig viktig korrektiv, uttalte advokat Arild Humlen til TV 2 etter dommen.

UNE begrunnet anken til Høyesterett med at lagmannsretten tidligerehadde gitt dem medhold i en annen sak.

– Lagmannsretten har avsagt to dommer i svært like saker hvor regelverket forstås ulikt, den ene i oktober 2016 og den andre nå i juni. Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, opplyste UNE i en pressemelding.

Instruks fra Listhaug

UNE understreket at det i slike saker alltid vurderes om det er trygt å returnere, og om opphold allikevel skal gis på humanitært grunnlag.

– Uenigheten, og hovedbegrunnelsen for at staten vil anke, dreier seg om det i tillegg skal gjøres en vurdering av om det er forholdsmessig å tilbakekalle tillatelsen veid opp mot andre forhold. Lagmannsrettsdommen i oktober gjør ikke en slik forholdsmessighetsvurdering, mens dommen fra lagmannsretten nå i juni gjør det, het det i pressemeldingen fra UNE.

Utleningdsnemda gjør det klart at innvandringsminister Sylvi Listhaug har gitt klare føringer om at det ikke skal gjøres en vurdering om det etter forholdene er riktig å sende asylsøkere tilbake.

– Departementet har uttrykkelig sagt at det ikke skal foretas en slik vurdering, skriver UNE.