Illustrasjonfoto.
Illustrasjonfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politimann dømt for råkjøring med uniformert politibil

ÅLESUND (TV 2): En politimann i Nordland er dømt for råkjøring mens han var på jobb.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et flertall i Hålogaland lagmannsrett mener politibetjenten ikke hadde noen presserende grunn til å bryte fartsgrensa for å kontrollere en avuniformert ambulanse som tjenestemannen ble oppmerksom på.

Politibetjenten er nå dømt til 36 timers samfunnsstraff for råkjøringen samt at han mistet førerkortet i åtte måneder. Straffen er identisk med dommen i Alstahaug tingrett i mars i år og i samsvar med påstand fra Spesialenheten for politisaker.

Brukte ikke blålys

Saken startet da politipatruljen på tur hjem fra et oppdrag stanset på en bensinstasjon for å kjøpe seg mat. Her ble politibetjenten oppmerksom på den tidligere ambulansen han ønsket å sjekke nærmere. Men patruljen tok seg tid til å vente på mat de hadde bestilt før de kjørte etter bilen som skulle sjekkes.

Inne i Toventunnelen på fylkesvei 78 ble den uniformerte politibilen målt til en snitthastighet på 133 km/t og UP-patruljen valgte å stanse kollegakjøretøyet fordi operasjonssentralen ikke kjente til at den aktuelle patruljebilen var på akuttoppdrag. Det ble heller ikke benyttet blålys i jakten på bilen som ifølge politibetjenten «så litt slitt ut».

Påfallende

– Lagmannsrettens flertall er enig med tingretten i at disse forholdene ikke framstår som egnet til en konkret og alvorlig mistanke om kriminalitet av en karakter som kan begrunne så vidt omfattende brudd på gjeldende hastighetsbestemmelser, heter det i lagmannsrettens avgjørelse.

Flertallet i lagmannsretten reagerer på flere forhold i saken.

– Videre viser flertallet til at tiltalte valgte å vente på maten som var bestilt på bensinstasjonen istedenfor å ta opp forfølgelsen umiddelbart. Dette medførte at tiltalte og hans makker forlot bensinstasjonen et par minutter etter at varebilen hadde forlatt stedet. Flertallet finner det også påfallende at tiltalte, dersom han oppfattet at det var nødvendig å ta opp forfølgelsen av varebilen, ikke informerte sin makker om dette da de forlot stasjonen.

Mindretallet i lagmannsretten har etter en helhetlig vurdering kommet til at beslutningen om å bryte fartsgrensen for å kontrollere varebilen ligger innenfor det som må anses som politiets skjønnsmargin.

Politibetjenten må også betale 6 000 kroner i sakskostnader til det offentlige.