Politimesteren i Oslo snur: Vil ha bevæpning

Sjefen for Norges største politidistrikt har snudd i spørsmålet om generell bevæpning. Politimesteren i Oslo vil at mannskapet skal ha våpen på hofta, og ikke i et skrin i bilen.

Hovedregelen for norsk politi er at de skal være ubevæpnet. I det daglige betyr det at politiet kan bevæpne seg når det gjelder enkeltoppdrag. Ellers har man det som kalles fremskutt lagring av våpen. Det betyr at våpen er sikret og lagret i tjenestebil og må låses opp ved behov.

Tid for våpen på hofta

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har lenge vært en tilhenger av denne praksisen. Nå har han snudd. Han mener tiden er inne for en permanent bevæpning av politiet i Norge.

– Når situasjonen som våre mannskaper og publikum har endret seg slik det har nå, med terror, kniv og våpen, så tror jeg det er riktig at vi bevæpner mannskapene, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

– Det betyr egentlig våpen på hofta?

– Ja, det betyr våpen på hofta.

– Dette har ikke du ment tidligere?

– Nei, og situasjonen har heller ikke vært slik den er nå. Vi er på jobb for å beskytte publikum, men vi må også sørge for at egne mannskaper har mulighet til å beskytte seg, sier Sjøvold.

Kritisk til utvalg om bevæpning

I mars foreslo flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg at norsk politi bør være ubevæpnet. Denne utredningen har Justisdepartementet ute på høring. Politimesteren i Oslo er kritisk til utvalgets konklusjon og han har sendt sitt synspunkt som innspill til høringsprosessen.

– Bevæpningsutvalget har ikke tatt med seg den terror-situasjonen som har vært de siste årene. Så jeg synes faktagrunnlaget de bygger på er noe sviktende, sier Hans-Sverre Sjøvold.

– Du leder landets største politidistrikt. At dere nå går inn for permanent bevæpning. Hva vil det bety for andre?

– Det er klart at vi har tenkt oss godt om og det står også i vår høring at vi har tvilt oss frem til dette. Men når høringen først er sendt synes jeg det er greit å argumentere for det åpent, sier Sjøvold.

– Det er ikke mange politiske partier som støtter en generell bevæpning. Har du noen synspunkt på det?

– Det synes jeg er helt greit. Vi har gitt vårt innspill og så må det jo til syvende og sist bli en politisk beslutning, sier politimesteren i Oslo.

Historisk

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad mener det er historisk at politimesteren nå ønsker generell bevæpning av politiet.

– I 2012 var det ingen politimestere som gikk for en generell bevæpning av norsk politi og nå fem år etterpå, ser vi en forholdsvis markant dreining, sier han til TV 2.

– Hva er årsaken til det, tror du?

– Noe er nok myntet på terror. Og så har du hverdagsberedskapen og rett og slett følelsen av at norsk politi gjennom den midlertidige bevæpningen har vist at man er verdig å ha et ekstra verktøy i verktøyskrinet for å beskytte befolkningen enda bedre og delvis i forhold til egen sikkerhet, sier han.