Frykt for tvangsretur sender 17-åringer på rømmen fra norske myndigheter. Onsdag fremmet SV, MDG og Rødt forslag om midlertidig stans i tvangsreturer til Afghanistan.

Nå vil Arbeiderpartiet vurdere om de skal stille seg bak forslaget. De ønsker imidlertid først mer informasjon om regjeringens begrunnelse for at den mener det er trygt å returnere asylsøkere til Afghanistan.

– Det har vi stilt spørsmål ved på ulike måter en rekke ganger. Vi mener at vi ikke har fått tilgang til helheten i sikkerhetsvurderingene, og det kan det være gode grunner til at regjeringen ikke vil gi ut. Men det er dette vi nå vil be utenriksministeren redegjøre nærmere for, sier Aps stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås.

Samtidig fremmer Ap sitt eget forslag som går ut på at sårbarhetskriterier bør vurderes, som nettverk og ressurser i hjemlandet.

– De aller fleste i Norge støtter returpolitikken, at vi skal sende folk tilbake hvis de ikke har krav på beskyttelse. Men vi sender de ikke tilbake til krig og elendighet, forklarer AUF-leder Mani Hussaini.

Nå mener AUF-lederen ar Arbeiderpartiet bør støtte forslaget fra SV, MDG og Rødt.

– Jeg mener det er et godt forslag som Ap bør vurdere fordi det er veldig usikkert om de barna som sendes tilbake til Afghanistan, sendes til trygge kår, sier Hussaini.