196 personer er dømt til psykisk helsevern i Norge – kvinne (20) fra Troms kan bli den neste

196 personer har for øyeblikket dom på tvungent psykisk helsevern. En 20 år gammel kvinne, lettere psykisk utviklingshemmet og voldelig brannstifter fra Nord-Troms kan bli nummer 197.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

21. september rømte en 20 år gammel kvinne fra et omsorgshjem i Troms, satte fyr på et nabohus der to personer oppholdt seg, og truet seg ut med to kniver da hun ble oppdaget.

Statsadvokaten i Troms og Finnmark ba politiet om å få henne utredet for såkalt særreaksjon. Bare i Troms har 22 personer fått en slik dom.

– I korte trekk så er det personer som har begått alvorlige straffebare handlinger, som krenker andres liv, helse og frihet og hvor det konkret er nærliggende fare for gjentagelse av nye straffebare handlinger, sier statsadvokat Lars Fause til TV 2.

Har rømt flere ganger

10 år gammel kom kvinnen under barnevernets omsorg. Bare 16 år gammel fikk hun sin første dom, og i rettsdokumentene beskrives flere alvorlige hendelser som kunne endt med drap.

– Det er tilfeldigheter som gjør at hun fortsatt ikke er drapskvinne, mener kvinnens advokat, Svein Kristian Wikstrøm.

Flere ganger har 20-åringen rømt fra institusjonene der hun har vært plassert, og på rømmen kom hun enkelt til våpen, kniver og økser i sportbutikker og varehus. Vitner og ofre har i retten beskrevet situasjoner som utløste frykt for eget liv, og av polititjenestemenn omtales hun som den farligste person i Troms politidistrikt.

– Vi står overfor noen særskilte problemstillinger med enkelte personer, og også i noen tilfeller enkelte personer som er tilknytttet institusjoner, bekrefter Einar Sparbo Lysnes, leder for påtaleenheten i Troms politidistrikt.

Privat omsorgsaktør

I en leid bolig i Reisadalen i Troms ble den 20 år gamle, lettere psykisk utviklingshemmede, ustabile og straffedømte kvinnen tatt hånd om av den private barnevern- og omsorgsaktøren Aleris.

– Slik privatiseres det offentliges ansvar, mener advokat Wikstrøm.

– Det er åpenbart det man gjør, og det har man gjort i dette tilfelle, sier han.

Ordføreren i kvinnens hjemkommune Nordreisa, innrømmer at det har vært krevende for det offentlige å tilby gode nok løsninger for kvinnen.

– Når tilfellene blir så spesielle så er det vanskelig å gi gode nok tilbud, det er helt klart. Det er utfordrende, sier ordfører Øyvind Evanger (Ap).

Han etterlyser et bedre statlig bidrag til småkommuner som ikke selv kan gi et tilstrekkelig tilbud til de som trenger det.

Advokat: – Rop om hjelp

20-åringens advokat mener hennes kriminelle adferd gjennom flere år er et rop om hjelp, om behandling og et tilbud om noe mer enn et liv nærmest innestengt i et hus inne i en dal.

Svein Steinert, fylkeslege i Troms, er heller ikke sikker på om det har vært rett å plassere den 20 år gamle kvinnen der.

– Vi som skal føre tilsyn med at tjenestene fungerer, vi må kanskje også samordne oss bedre slik at hvert enkelte menneskes behov blir sett i en større sammenheng, sier han.

Flere dømmes til psykisk helsevern

I dag har 196 personer i Norge dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Antallet er økende, og statsadvokaten i Troms og Finnmark mener det er «en ønsket utvikling til alles beste».

– Når domstolen først har sagt at en person skal være under tvungent psykisk helsevern, så er det mitt klare inntrykk at da følges de opp, behandles og tas vare på innenfor helsevesenets mandat og ramme, sier Lars Fause til TV 2.

Kvinnens advokat er enig. Han håper at hans klient vil få et bedre medisinsk tilbud.

– Tett oppfølging og tiltak i regi av det offentlige må til for å gi ungdom et tilstrekkelig psykiatrisk tilbud før det får går galt, sier han.

– Det er forkastelig at det må gå så langt at en står i fare for at disse ungdommene tar livet av andre, sier han.

– Ei celle er ikke et egnet sted for henne

Kvinnen ble varetektsfengslet i fire uker etter at hun ble pågrepet etter brannstiftelsen i Reisadalen 21. september. Varetektsfengslingen har blitt utvidet fram til 19.november, men det er nå åpning for at hun skal få en plass på en egnet avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim før den tid.

– Ei varetektscelle er ikke et egnet sted for henne, sier fylkeslege Steinert,

Han er også ansvarlig for å føre tilsyn med de tilbudene kvinnen får, og mener at et sterkt sektorinndelt samfunn må styres fra toppen for å fungere best mulig. Historien om 20-åringen er et nytt bevis på det, mener han.

– Her er det mange departementer og andre i statsapparatet som må involvereres for å balansere det slik at de som trenger hjelp får hjelp, og beskytte de som trenger beskyttelse, sier han.