– Fordommene brer om seg. Politikken vår ser ut til å bli stadig mer preget av konspirasjonsteorier og fabrikasjoner, sa Bush i en tale i New York torsdag.

Selv om han ikke nevnte Donald Trump ved navn, blir talen sett på som et sviende oppgjør med den nåværende presidenten.

– Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.

– Argumenter blir altfor lett til fiendskap, uenighet vokser til umenneskeliggjøring, fortsatte han.

Bush gikk hardt ut mot Trump-administrasjonens forsøk på å stenge grensene for folk fra flere land.

– Vi har glemt den dynamikken som immigrasjon alltid har brakt med seg, sa Bush, som ikke la skjul på at han misliker utviklingen.

– Det kan til tider se ut som om de krefter som skaper avstand mellom oss, er sterkere enn de krefter som binder oss sammen, sa Bush i talen.

– Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann. Isolasjonistiske holdninger er tilbake, og vi glemmer at vår sikkerhet trues av kaos og fortvilelse på fjerntliggende steder, sa den tidligere presidenten.

(©NTB)