Advokat Ole Andreas Thrana mener at situasjonen rundt at han ble fjernet som forsvarer for «en storm i et vannglass».
Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix
Advokat Ole Andreas Thrana mener at situasjonen rundt at han ble fjernet som forsvarer for «en storm i et vannglass». Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Forsvarer fjernet etter «gjennomgående flørtende» meldinger med klient:

– 99,9 prosent av meldingene handler om helt normale ting

Ole Andreas Thrana reagerer på at han ble fjernet som forsvarer for en dobbeltdrapssiktet kvinne i Kristiansand.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristiansand tingrett har i en kjennelse onsdag ettermiddag bestemt at advokat Ole Andreas Thrana fjernes som forsvarer for kvinnen som er siktet for to drap i Kristiansand.

Årsaken er at politiet har gått gjennom kommunikasjonen mellom advokaten og den drapssiktede kvinnen på Facebook Messenger. Fra 2015 og frem til kvinnen ble pågrepet i september i år, er det sendt i overkant av 11.000 meldinger mellom de to.

Retten bemerker at «mye av kommunikasjonen, også den del som gjelder klientforholdet direkte, bærer preg av en flørtete tone», og det vises til flere eksempler på meldinger retten mener er grunn nok til at Thrana ikke kan være forsvarer for kvinnen. I kjennelsen heter det også at det er «en gjennomgående flørtende og til dels spøkefull stil i kommunikasjonen, og de enkelte meldinger kan ikke leses isolert».

«Flere samtaler er likevel, etter rettens syn, såpass lite profesjonelle at det samlede bildet er egnet til å svekke tilliten til forsvarerens habilitet og objektivitet».

– 99,9 prosent handler om helt normale ting

TV 2 har onsdag vært i kontakt med advokat Thrana. Han avviser at han har hatt et usunt forhold til sin klient.

– Vi snakker om meldinger som går flere år tilbake i tid, 99,9 prosent av meldingene handler om helt normale ting, men så har man hengt seg opp i enkeltmeldinger som er tatt ut av kontekst, sier Thrana.

Kvinnen ble pågrepet i begynnelsen av september, siktet for å ha drept sin egen far i 2002 og en tidligere samboer i 2014. Thrana har tidligere representert kvinnen i flere barnefordelingssaker, og ble oppnevnt som forsvarer også i drapssakene.

– Det dreier seg kanskje om 10 av de 11.000 meldingene som kan inneholde denne typen elementer som man isolert har trukket ut. Legger du de 10 meldingene etter hverandre, så vil det kanskje se rart ut, sier Thrana.

– Mener du selv at du har hatt et usunt nært forhold til din klient?

– Nei, jeg synes ikke det. Min subjektive oppfatning er at jeg har hatt den nødvendige distansen til henne.

«Et sted må det likevel gå en grense»

I kjennelsen heter det at det finnes flere «tilfeller der advokaten selv har «strammet opp» kommunikasjonsformen», men samtidig bemerkes det at «et sted må det likevel gå en grense». Retten viser også til allmennhetens tillit til rettssystemet, og at en offentlig oppnevnt forsvarer er en systemaktør. I tillegg stiller retten krav om en «viss profesjonell distanse på advokatens hånd».

Thrana avviser at han har hatt et kjærlighetsforhold til sin dobbeltdrapssiktede klient. Han betegner saken som «storm i et vannglass».

– Jeg vil presisere at verken jeg eller min klient har begått et lovbrudd. Vi har kommunisert i et lukket rom, og så har andre omstendigheter gjort at politiet har fått tilgang til samtalene. Dette handler om frivillig kontakt mellom to mennesker, og kommunikasjonen har stort sett skjedd utenfor perioder der hun har vært min klient.