Nettsted: Russiske styrker trente på å invadere Svalbard

Ifølge anonyme forsvarskilder skal russiske styrker ha trent på å invadere Svalbard under militærøvelsen Zapad 2017 i september, melder nettstedet aldrimer.no. Dette mener E-tjenesten ikke stemmer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aldrimer.no melder at seks forskjellige forsvarskilder som har tilgang til nasjonale og dels også NATO-rapporter som beskriver den russiske øvelsen.

Som et ledd i militærøvelsen Zapad 2017 i september, trente russiske styrker på å invadere Svalbard. Anslaget mot Svalbard skal ha startet med simulerte angrep med russiske bombefly.

Da de norske F-16-flyene begynte å gå tom for drivstoff, kom en ny bølge med russiske fly, hevdes det.

Russerne jammet GPS

I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, skriver aldrimer.no.

Zapad-øvelsen varte fra 14. til 20. september i år. Før øvelsen startet testet Russland ut sine kapasiteter til elektronisk krigføring, ifølge BBC og Eurasia Daily Monitor.

Omtrent samtidig begynte norske piloter på rutefly i Norge å melde om forstyrrelser i GPS-nettverket.

Støysignalene skyldtes bevisste forsøk på jamming. Russiske styrker øvde på elektronisk krigføring, har Etterretningstjenesten bekreftet til NRK Finnmark.

– Avviser slik aktivitet

Sjef for E-tjenesten, Morten Haga Lunde, uttaler i en pressemelding onsdag morgen at det ikke stemmer at russiske styrker trente på å invadere Svalbard.

– Det var ingen slik aktivitet. Det er ikke ofte jeg leser en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som denne saken fra Aldrimer.no, sier han.

Videre sier han at etterretningstjenesten har meget god oversikt og situasjonsforståelse i nærområdene, spesielt før og under øvelsen Zapad.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har reagert sterkt på det han mener er manglende russisk åpenhet om øvelsen.

NATO skal ha vært kritiske til dårlig etterretning, som gjorde at de simulerte angrepene kom helt overreraskende på Norge. De er også sterkt misfornøyd med mangelfulle operative kapasiteter, ifølge Aldrimer.no.

– Deling med NATO og allierte partnere er standardprosedyre, og vi har fått gode tilbakemeldinger på denne rapporteringen, sier Haga Lunde.

– La meg ta hovedelementet i det som fremført fra Aldrimer.no, «Russisk simulert angrep på Svalbard». Det var ingen slik aktivitet. Når dette er sagt faller mye av det øvrige i saken bort, sier Lunde.

– Egentlig ikke oppsiktsvekkende

Å øve på en invasjon av Svalbard vil være en helt naturlig del av jobben for russiske militære myndigheter på Kolahalvøya, mener forsvarsanalytiker og pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen.

KNM Roald Amundsen på tokt til Svalbard i 2016 for å hevde suverenitet i området.
KNM Roald Amundsen på tokt til Svalbard i 2016 for å hevde suverenitet i området. Foto: Jakob Østheim/Forsvaret

– Oppslaget til aldrimer.no er egentlig ikke oppsiktsvekkende i det hele tatt. Dette er helt rutinemessig. Hvis ikke russerne øver på dette, så hadde ikke de militære myndighetene på Kola gjort jobben sin, sier Børresen til NTB.

– Samtidig er det viktig å ha med seg at aldrimer.no har en klar agenda, nemlig å styrke det norske Forsvaret. En effektiv måte å få til dette på, er å komme opp med en trussel, hevder Børresen.

Den frittstående forsvarsanalytikeren mener det er «svært, svært usannsynlig» at russerne skulle ta seg til rette på Svalbard med militær makt.

Bilder fra en landgangøvelse ble brukt i en russisk propagandavideo i 2016.
Bilder fra en landgangøvelse ble brukt i en russisk propagandavideo i 2016. Foto: South Front

Han viser til at norsk suverenitet er nedfelt i Svalbardtrakten, som er ratifisert av stormakter som USA, Kina, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

Svalbard-scenarioer

– Men i en tenkt storkonflikt mellom Russland på den ene siden og USA og NATO på den andre, er det sannsynlig at Svalbard blir trukket inn, på grunn av sin strategiske beliggenhet. Det er i et slikt scenario at jeg mener det er helt naturlig og absolutt ikke overraskende at russerne øver på en invasjon. Det er slik vi militære holder på hele tiden, sier Børresen.

På norsk side er et scenario der russerne tar seg til rette militært på Svalbard, noe man regelmessig øver på.

Da brigader Aril Brandvik redegjorde for arbeidet med landmaktutredningen under et NUPI-seminari mai, viste han nettopp til funnene i et avansert seminarspill der Svalbard og Nord-Norge ble utsatt for angrep.

I 2016 la et russisk propagandanettsted ut en video som hevdet at Arktis kan bli det nye Midtøsten.

I den nesten fem minutter lange, engelskspråklige videoen med tittelen «kampen om Arktis» ble det tegnet et scenario der russiske styrker inntok Spitsbergen under en konflikt.

En sikkerhetspolitisk krise ved Svalbard kan potensielt eskalere til en væpnet konflikt. Under en krise vil Russland sikre egen operasjonsfrihet og flyt av militært materiell mellom Nordflåten og Baltikum, ifølge et scenario i Militære studier.

– Fått mye skryt i NATO

I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, hevder nettstedet aldrimer.no.

NATO-representanter skal ha vært kritiske til norsk etterretning. I uke 40 skal høytstående NATO-representanter ha deltatt i det som omtales som «krisemøter» i Norge.

— Krisemøtene handlet om bortfall av situasjonsforståelse i nordområdene. NATO mener det var en totalkollaps i den norske beredskapen under Nordflåtens siste øvelse, sier en sentralt plassert norsk forsvarskilde til nettstedet aldrimer.no.

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) som onsdag var i Porsanger, sier at E-tjenesten har fått mye skryt i NATO for å ha hatt et veldig godt situasjonsbilde basert på god overvåking og tilstedeværelse.

– Anonyme kilder kan man ikke legge vekt på. Det vi må legge vekt på er det Etterretningstjenesten ser og rapporterer gjennom sine formelle kanaler. Dette har de altså rett og slett ikke sett, sier Søreide. Hun sier E-tjenesten har svart på nettstedets spørsmål, men hevder disse ikke er publisert.

Aldrimer-redaktør Kjetil Stormark mener det er lite åpenhet om hva Russland øvde på i nordområdene i september og at det er problematisk.

– Norske myndigheter vil ikke gi noen detaljer, men ber om å bli trodd på at man har full kontroll når NATO-kilder sier noe ganske annet, sier han til NRK.

(©NTB / TV 2)