ENDELIG I GANG: På grunn av motvilje ved Haukeland, må Maria bo i mange uker på pasienthotellet på Ullevål sykehus. Hun har fått tilgang til behandlingen i Oslo som følge av at TV 2 omtalte saken i august. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.
ENDELIG I GANG: På grunn av motvilje ved Haukeland, må Maria bo i mange uker på pasienthotellet på Ullevål sykehus. Hun har fått tilgang til behandlingen i Oslo som følge av at TV 2 omtalte saken i august. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.

Haukeland nekter å behandle, Ullevål sa ja

Nå får endelig Maria behandlingen som kan redde henne fra proteser

ULLEVÅL SYKEHUS (TV 2): – Det er jo bittert at jeg må ta behandlingen i Oslo - når jeg enkelt kunne tatt den hjemme i Bergen, sier 26-åringen til TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har tidligere fortalt om 26 år gamle Maria Strandenes fra Bergen.

Hun fikk osteonekrose etter kreftbehandling ved Haukeland. Det betyr at vevet i beina dør.

Det samme skjedde Christer Thorsen. 25-åringen kjempet i likhet med Maria for å få unngå proteser. Han kom over informasjon om en behandling som heter hyperbar oksygenbehandling (HBO).

Betalte for privat behandling

Behandlingen foregår inne i et trykkammer med komprimert luft, tilsvarende forholdene på 14 meters dyp. Så får pasienten på seg maske og puster inn 100 prosent okysgen. Når dette skjer under et forhøyet lufttrykk, tar man opp en større mengde oksygen i blodet, og mer oksygen blir tilgjengelig for kroppens celler og vev.

HBO-behandling tilbys på Haukeland, men fordi sykehuset mente at det ikke er gode nok studier som beviser effekten når det gjelder osteonekrose. Christer måtte derfor samle inn flere hundre tusen kroner for å kunne ta behandlingen privat.

Det er i utgangspunktet Haukeland som står for all planlagt HBO-behandling i Norge. Det samme utstyret finnes også på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Her brukes det stort sett i akutte tilfeller, for eksempel for å behandle dykkeskader.

Ullevål positiv

Men på Ullevål var de av den oppfatningen at Christer, Maria og andre pasienter med osteonekrose burde få prøve HBO-behandling.

– Dersom man skulle vente til man hadde gode nok studier, er det mange medisinske behandlinger vi måtte ha stoppet med. Det er mange studier som ikke er gode. Denne behandlingen har ikke varige bivirkninger, så det hadde ikke vært skadelig å forsøke, har fagansvarlig overlege i hyperbarmedisin ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Lene Cecilie Mathisen, tidligere uttalt til TV 2.

Etter å ha lest om Christer på TV 2, tok Maria kontakt med Haukeland. Men ingen av legene ønsket å henvise henne til Ullevål sykehus. Men hun fikk fastlegen til å gjøre det, og etter nøye overveielse, fikk hun starte opp behandling 9. oktober.

Både glad og bitter

Når TV 2 møter Maria på Ullevål sykehus er hun snart ferdig med sin tredje uke med behandling. Det er for tidlig å si noe sikkert om virkningen ennå, men hun synes hun merker at leddene i fingrene er mindre stive. I første omgang skal hun få behandling alle ukedager frem til desember.

– Jeg regner med at det er for sent å redde min venstre hofte. Men håpet er at jeg skal slippe proteser flere steder i kroppen.

Hun understreker at hun er glad for å få tilgang til behandlingen ved Ullevål. Likevel er det bittert å tenke på hvor mye enklere, og ikke minst billigere det hadde vært om hun kunne fått behandlingen i Bergen.

– Jeg bor bare 10 minutters kjøring unna Haukeland. Da kunne jeg bodd hjemme i leiligheten min. Jeg kunne jobbet 12-17 og holdt oppe kontinuiteten i arbeidet mitt, sier 26-åringen som jobber innenfor barnevernstjenesten.

Slik sitter Maria i ca 90 minutter hver dag over flere uker. Gjennom masken får hun i seg 100 prosent oksygen. Foto: Privat.
Slik sitter Maria i ca 90 minutter hver dag over flere uker. Gjennom masken får hun i seg 100 prosent oksygen. Foto: Privat.

Hun anslår utgiftene for reise og opphold ved pasienthotellet på Ullevål til minst 100.000 kr. I tillegg kommer tapte skatteinntekter og at hun må få arbeidsavklaringspenger fra Nav.

– Det er et voldsom sløsing av skattepenger, i tillegg til at det er vondt for meg å være lenge borte fra familie og venner i Bergen. Det gjør meg sint og skuffet å tenke på at jeg ikke kunne få behandlingen ved Haukeland, hvor jeg har vært pasient ved hematologisk avdeling i flere år. Det er medisinen jeg har fått der som har gitt meg disse plagene – uten at jeg var informert om virkningene av dem.

Det tas prøver annenhver uke, og så må disse sendes Haukeland for analyse. Maria forteller at hun går glipp av timer både hos ortopeden og ved legen på hematologisk avdeling fordi hun er i Oslo og legene er i Bergen. Hun får heller ikke fulgt opp behandlingen hun får hos fysioterapeut i Bergen.

Det var faren hennes som først leste om Christer på TV2.no. Han tipset datteren og leste seg opp på feltet. Nå takker Maria Christer for at han sto frem.

– Uten Christer hadde jeg nok fått operert inn proteser allerede. Jeg vet at ikke HBO er en vidunderkur som kan gjøre meg helt frisk, men jeg håper det kan hjelpe leddene som ikke allerede er ødelagt.

Ullevål glade for å bidra

Fagansvarlig overlege Lene Cecilie Mathisen på Ullevål er glade for at de kan tilby Maria behandling.

Hun sier at det tidligere ikke har vært annet tilbud for denne typen pasienter enn kirurgi. Det er både dyrt og krever lang opptrening.

– Hvorfor får Maria behandling på Ullevål når behandlingen ikke er tilgjengelig ved Haukeland, som har ansvaret?

– Studier viser at dersom HBO-behandling skal ha effekt på denne pasientgruppa, må den starte tidlig. Det er årsaken til at Maria er tilbudt behandling på Ullevål. Hun har ikke tid til å vente. Den ene hoften hennes må etter all sannsynlighet opereres. Vi håper at behandlingen skal ha en positiv effekt på den andre hoften hennes, sier Mathisen til TV 2.

Hun sier at Oslo universitetssykehus forsto problemstillingen og godkjente behandling av henne på dagen.

– Trykkammeret på Ullevål har stor kapasitet (36-48 pasienter daglig), og hun tar ikke plassen fra andre pasienter. Behandlingen i seg selv er også svært rimelig. Det at hun må få behandlingen i Oslo, koster imidlertid mye for NAV/Pasientreiser, fordi Maria må reise hit og oppholde seg her over lengre tid.

– Hva tenker du om at hun ikke fikk denne behandlingen i hennes egen hjemby, når den tilbys der?

– Dersom Haukeland ikke ønsker å behandle enkelte pasientgrupper, må de svare for det selv. Vi vil imidlertid fortsette å ta imot pasienter der det er et medisinskfaglig rasjonale for å behandle, noe vi mener gjelder for blant annet osteonekrose, sier Mathisen.

Haukeland: - Ikke gode nok studier

Ved den Nasjonale Behandlingstjenesten for HBO på Haukeland ønsker de ikke å kommentere at Maria får behandlingen i Oslo.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette utover at vi prioriterer behandling av våre pasienter ut i fra de vurderingene vi gjør av gjeldende retningslinjer om trykkammerbehandling, sier overlege Bernd Mueller ved seksjon for Hyperbarmedisin og Nevrologisk avdeling til TV 2.

I tidligere saker har de vist til at oppdraget fra Helsedirektoratet er å behandle senskader etter bestråling for kreft, samt diabetiske fotsår.

– Vi legger til grunn anbefalingene fra den amerikanske hyperbarmedisinske foreningen som internasjonalt er ansett som den fremste i fagfeltet, sa overlege Mueller til TV 2 i august.

– Det foreligger flere internasjonale studier for pasienter med samme diagnose som Christer, som viser gode resultater. Disse ble oversendt dere. Anser dere ikke disse studiene som gode nok?

– Disse og andre studier gir en pekepinn på at det muligens er en effekt av HBO ved tilstanden. Likevel er det eksisterende forskningsgrunnlaget dessverre for tynt til at indikasjonen er godkjent i de siste anbefalingene, sa Mueller.

Kan bli utredet

Det har imidlertid blitt sendt inn et forslag til Helsedirektoratets sekretariat for Nye metoder om at HBO-behandling skal bli tilgjengelig for pasienter med samme diagnose som Maria og Christer.

Det er ikke bestemt hva slags utredning som vil skje, men fagmiljøene er bedt om å komme med innspill.