FORSVANT: Arbeiderpartiet mistet mange velgere og tapte grepet om mange av sine sterke kommuner ved valget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FORSVANT: Arbeiderpartiet mistet mange velgere og tapte grepet om mange av sine sterke kommuner ved valget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Arbeiderpartiet mistet nær 300.000 velgere – hit gikk de

Senterpartiet ble størst i mange nye kommuner og Venstre ble reddet av overgang fra Høyre.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nok en gang var de landsomfattende målingene Kantar TNS gjorde for TV 2 foran stortingsvalget i 2017 svært treffsikre. Intervjuene som ble gjort gjennom hele valgkampen hadde små avvik fra de endelige resultatene.

Resultatene som ble presentert under tittelen «Slik stemmer Norge» var de siste tallene TV 2 presenterte før valget. De hadde et samlet avvik på 3,6 prosentpoeng fra valgresultatet.

Aps nest dårligste valg

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 27,4 prosent (- 3,5). Det er partiets nest dårligste valg etter krigen. Det dårligste var 2001 med 24,6 prosent.

Partiet gikk tilbake i alle fylker, mest i Nordland med – 9,0, Finnmark – 2,9 og Nord-Trøndelag – 7,7. Tilbakegangen var minst i Rogaland med – 0,2, Vestfold med – 1,7 og Hordaland med – 2,0.

Til tross for at partiet gjorde sitt dårligste valg noen sinne i Hedmark med 35,6 prosent, ble det partiets sterkeste fylke, foran Oppland med 35,1. Det er det nest dårligste resultatet i Oppland. De svakeste fylkene var Vest-Agder med 21,0 og Møre og Romsdal med 21,3.

Partiet gikk kun frem i 13 kommuner, mest i Gloppen med 4,4 og Eid med 4,1, mens de gikk tilbake i alle andre kommuner. Størst var tilbakegangen i Andøy med – 27,3, Alta med – 16,3 og Røst med – 16,0.

TELEMARK: Kartene viser største parti i kommunene i Telemark ved stortingsvalgene i 2017 (t.v) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
TELEMARK: Kartene viser største parti i kommunene i Telemark ved stortingsvalgene i 2017 (t.v) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets sterkeste kommuner ble Årdal med 59,8, Sunndal med 46,2 og Hammerfest med 45,7, mens de svakeste var Andøy med 7,5, Bjerkreim med 9,6 og Hægebostad med 10,2.

Mistet mest til Senterpartiet

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 27,3 prosent, et avvik fra valgresultatet med kun 0,1 prosentpoeng,

OPPLAND: Kartet viser største parti i Oppland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
OPPLAND: Kartet viser største parti i Oppland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 24 prosent blant mennene og 31 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 60 år med 32 prosent. Partiet har like høy oppslutning i de mest sentrale kommunene, som i de minst sentrale. Partiet har en oppslutning på 21 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 37 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 66 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 20 prosent av velgerne fra 2013 svarte at de skiftet parti, mens 14 prosent satt seg på gjerdet.

Partiet mistet flest velgere til Senterpartiet. 6 prosent av Ap-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Senterpartiet. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme SV, 4 prosent svarte Høyre og 6 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere betyr det at Arbeiderpartiet mistet rundt 50.000 velgere fra 2013 til Senterpartiet, mens de bare hentet rundt 5.000 velgere tilbake.

Partiet mistet 33.000 velgere til Høyre, mens de hentet 31.000 velgere tilbake. Partiet mistet 33.000 velgere til SV, mens de hentet 15.000 tilbake.

Nettotapet av velgere var altså størst til egne samarbeidspartier. 121.000 Ap-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens partiet hentet tilbake rundt 80.000 fra gruppen velgere som ikke stemte sist eller ikke hadde stemmerett.

Høyres fjerde beste valg

Høyre fikk et valgresultat på 25,0, en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng. Det er likevel partiets fjerde beste valgresultat.

Høyres sterkeste fylker ble Akershus med 31,0, Hordaland med 30,4 og Vestfold med 30,1, mens Finnmark med 14,4, Nord-Trøndelag med 14,8 og Hedmark med 15,3 ble de svakeste fylkene.

Partiet gikk kun frem i tre fylker Vest-Agder med 0,4, Vestfold med 0,2 og Nord-Trøndelag med 0,2, mens tilbakegangen var størst i Finnmark med 6,9, Oslo med 3,3 og Hedmark med 3,0.

HORDALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Hordaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
HORDALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Hordaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets sterkeste kommuner ble Bærum med 42,6, Austevoll med 41,1, Sund 40,1 og Asker 39,5. De svakeste kommunene ble Andøy med 2,7, Os i Hedmark med 4,6 og Tolga med 4,9. Partiet gikk mest frem i Askvoll med 7,6, Åseral med 5,3, Masfjorden med 4,9 og Bømlo med 4,8 og Jondal med 4,8. Høyre gikk mest tilbake i Andøy med 18,1, Kautokeino med 11,7 og Tana med 11,4.

Partiets sterkeste kretser ble Nesøya i Asker med 57,5, Svendstuen i Oslo med 53,8, Snarøya i Bærum med 51,8 og Bygdøy i Oslo med 50,3.

I kretser med historikk gikk de mest frem i Solbakken i Trondheim med 4,5, Kirkevoll i Bergen med 3,1 og Madlamark i Stavanger med 2,8.

Sterkest i sentrale kommuner

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Høyre en oppslutning på 24,5 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,5 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 27 prosent blant mennene og 22 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte mellom 45-59 år med 27 prosent. Partiet har stigende oppslutning med kommunenes sentralitet og høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 31 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 28 prosent blant selvstendige, og bare 18 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av Høyres velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 21 prosent av velgerne fra 2013 oppga at de skiftet parti, mens 12 prosent satt seg gjerdet.

ROGALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Rogaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blått er Høyre, mørke blått Fremskrittspartiet, rød farge er Arbeiderpartiet, gult er Kristelig Folkeparti og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
ROGALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Rogaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blått er Høyre, mørke blått Fremskrittspartiet, rød farge er Arbeiderpartiet, gult er Kristelig Folkeparti og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiet mistet flest velgere til Fremskrittspartiet. 8 prosent av høyrevelgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Frp. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme Arbeiderpartiet, 4 prosent svarte Senterpartiet, 3 prosent svarte Venstre og 2 prosent svarte andre partier. 12 prosent av Høyres velgere fra 2013 svarte at de ikke ville stemme.

Omregnet til antall velgere betyr det at Høyre mistet flest til Fremskrittspartiet. 58.000 av Høyres velgere fra 2013 sa at de ville stemme Frp, mens 47.000 velgere gikk motsatt vei. 31.000 høyrevelgere gikk til Senterpartiet, mens 5.000 gikk motsatt vei. 31.000 som stemte Høyre i 2013 sa de ville stemme Ap, mens 33.000 gikk motsatt vei. Høyre mistet 88.000 velgere til gjerdet, mens 68.000 som satt hjemme sist eller ikke hadde stemmerett sa de ville stemme Høyre.

Her stemmer en av tre Frp

Frp fikk et valgresultat på 15,2, tilbake 1,2. Partiets beste fylker ble Møre og Romsdal med 22,3, Rogaland 19,7 og Troms 18,2, mens de svakeste ble Oslo med 9,5 og Sogn og Fjordane med 9,9.

Partiet gikk frem i tre fylker Møre og Romsdal med 2,2, Finnmark med 1,9 og Rogaland med 1,0, mens de gikk mest tilbake i Vestfold med 2,7, Telemark med 2,4 og Nordland med 2,3.

Partiets beste kommuner var Alta med 32,4, Vanylven med 32,2 og Hareid med 31,7, mens de svakeste ble Tolga med 2,8, Os i Hedmark med 4,2 og Høylandet med 4,5. Partiet gikk mest frem i Alta med 11,5, Herøy med 8,5, Vanylven 8,2 og Ørskog 6,4, mens de gikk mest tilbake med Andøy med 13,1, Vardø med 10,1 og Kristiansund med 6,9.

MØRE OG ROMSDAL: Kartene viser største parti i kommunene i Møre og Romsdal ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, mørke blått er Fremskrittspartiet. lyse blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
MØRE OG ROMSDAL: Kartene viser største parti i kommunene i Møre og Romsdal ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, mørke blått er Fremskrittspartiet. lyse blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Nord-Lenagen i Lyngen med 43,4, Kviby i Alta med 41,8 og Elvebakken i Alta med 38,8 ble de sterkeste valgkretsene for Frp.

I kommuner med kretshistorikk var fremgangen størst på Austre Åmøy i Stavanger med 14,4, Hordvik i Bergen med 2,5 og Alvøen i Bergen med 2,5.

Mistet flest velgere til Høyre

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Frp en oppslutning på 14,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 19 prosent blant mennene og 11 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyere blant de spurte over 45 år enn blant de spurte under 45.

BUSKERUD: Kartet viser største parti i kommunene i Buskerud ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.
BUSKERUD: Kartet viser største parti i kommunene i Buskerud ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.

Partiet har høyest oppslutning i mindre sentrale kommuner, mens de har lavest oppslutning i de mest sentrale og de minst sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 19 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 18 prosent oppgir at de er selvstendige, mens bare 6 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av Fremskrittspartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 21 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 12 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Høyre. 10 prosent av Frp-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Høyre. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme Senterpartiet, mens 6 prosent svarte andre partier. 12 prosent av Frps velgere fra 2013 svarte at de ikke ville stemme.

TROMS´: Kartet viser største parti i kommunene i Troms ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
TROMS´: Kartet viser største parti i kommunene i Troms ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Frp mistet flest velgere til Høyre. 47.000 av partiets velgere i 2013 svarte at de ville stemme Høyre, men partiet hentet 11.000 flere fra storebror i regjeringen. Frp mistet 17.000 til Senterpartiet, og hentet 5.000 tilbake. Frp mistet 56.000 velgere til gjerdet, mens 43.000 velgere som satt hjemme eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme på partiet.

Senterpartiet valgets vinner

Senterpartiet fikk et valgresultat på 10,3 prosent, en fremgang på hele 4,8 prosentpoeng.

Partiets beste fylker ble Sogn og Fjordane 29,7 (hvor de for første gang ble størst), Nord-Trøndelag 24,4 og Hedmark 22,2 (det beste noen gang), mens de svakeste fylkene ble Oslo 2,1 og Akershus 6,0. Partiet gikk mest frem i Hedmark med 12,0, Nordland 11,7 og Finnmark 11,2, mens de gikk minst frem i Oslo 1,2, Rogaland 2,3 og Hordaland 3,2.

HEDMARK: Kartene viser største parti ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013 i Hedmark fylke. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
HEDMARK: Kartene viser største parti ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013 i Hedmark fylke. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets beste kommuner ble Andøy med hele 71,7 og Leka med 53,6, mens de dårligste var Oslo med 2,1 og Bærum med 2,2. Partiet gikk mest frem i Andøy med 63,4 og Kautokeino med 28,6, mens de gikk minst frem i Sandnes med 2,0, Bergen med 2,1 og Frogn med 2,1.

I kretsene var Myrkdalen i Voss best med 70,8, fulgt av Kvam i Steinkjer med 66,0 og Hauge i Voss med 65,6. I kretser med historikk var fremgangen størst i Bratsberg i Trondheim med 8,7 og Andebu i Sandefjord med 6,7.

Hentet flest fra Ap

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Senterpartiet en oppslutning på 10,7 prosent, et avvik fra valgresultatet på kun 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 12 prosent blant mennene og 10 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 45 år med 12 prosent, mens bare 7 prosent av de spurte under 30 år svarer at de ville stemme på partiet.

SOGN OG FJORDANE: Kartet viser største parti i kommunene i Sogn og Fjordane ved stortingsvalget i 2017 (t.v) og 2013. Grønn farge er Senterpartiet, rød farge er Arbeiderpartiet og lyse blått er Høyre og mørke blått Fremskrittspartiet. Grafikk: TV 2.
SOGN OG FJORDANE: Kartet viser største parti i kommunene i Sogn og Fjordane ved stortingsvalget i 2017 (t.v) og 2013. Grønn farge er Senterpartiet, rød farge er Arbeiderpartiet og lyse blått er Høyre og mørke blått Fremskrittspartiet. Grafikk: TV 2.

Partiet har klart høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene, hvor 23 prosent av de sprute svarte at de ville stemme på dem, mot bare 7 prosent i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 19 prosent blant de som oppgir at de er selvstendige og en like høy oppslutning på 12 prosent blant de som oppgir at de jobber i offentlig og privat sektor.

NORD-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Nord-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
NORD-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Nord-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at 77 prosent av Senterpartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 14 prosent av velgerne fra 2013 sa de ville skifte parti, mens 8 prosent satt seg gjerdet. Partiet mistet like mange velgere til Arbeiderpartiet og Høyre 3 prosent til hver, mens 8 prosent oppga at de ville stemme på andre partier.

Senterpartiet hadde høyest andel lojale velgere fra 2013 og mistet rundt 5.000 velgere til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiet hentet flest nye velgere fra Arbeiderpartiet. Omregnet til antall velgere var det 51.000 som stemte AP i 2013 som sa de ville stemme Senterpartiet. Tilsvarende tall var 31.000 fra Høyre og 17.000 fra Fremskrittspartiet.

SV løftet seg

SV fikk et valgresultat på 6,0, en fremgang på 1,9. Partiets sterkeste fylker ble Troms med 10,1 og Oslo med 9,3, mens de svakeste ble Rogaland med 3,9 og Møre og Romsdal med 3,9.

Partiet fikk høyest oppslutning i Nesseby med 21,7, Fosnes med 20,0 og Tromsø med 14,8, mens de fikk lavest oppslutning i Hægebostad med 0,5 og Bokn med 0,8.

I kretsene er Polmak/Båteng i Tana best med 27,6, Sentrum i Tromsø hvor SV ble større enn Arbeiderpartiet med 22,4 og Tøyen skole i Oslo med 21,2. Fremgangen var størst på Tøyen skole med 8,1 og Ila skole i Oslo med 6,7.

AUST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Aust-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, lyseblått Høyre, mørkeblått Fremskrittspartiet, grønt er Senterpartiet og gult er Kristelig Folkeparti. Grafikk: TV 2.
AUST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Aust-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, lyseblått Høyre, mørkeblått Fremskrittspartiet, grønt er Senterpartiet og gult er Kristelig Folkeparti. Grafikk: TV 2.

Hentet velgere fra Ap

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk SV en oppslutning på 5,6 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 4 prosent blant mennene og 8 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte under 30 år med 10 prosent, mot bare 3 prosent blant de spurte over 60 år. Partiet har høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene med 7 posent, mot 4 prosent i de minst sentrale. Partiet har en oppslutning på 4 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 9 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

SØR-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Sør-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.
SØR-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Sør-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2. Foto: TV 2

Bakgrunnstallene viser at 63 prosent av SVs velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 28 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 9 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Arbeiderpartiet. 13 prosent av SV-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Samtidig svarte 6 prosent at de vil stemme MDG, 5 prosent svarte Rødt og 4 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere mistet SV 15.000 til Arbeiderpartiet, men hentet hele 33.000 tilbake fra storebror på venstresiden. SV mistet 7.000 velgere til MDG, like mange som de hentet tilbake, mens de mistet 6.000 velgere til Rødt. 10.000 SV-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 19.000 som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme SV.

Venstre

Venstre fikk et valgresultat på 4,4 prosent, tilbake 0,9. Partiets beste fylker ble Oslo 8,4, Akershus 6,4 og Hordaland´ 4,4, mens de svakeste ble Nord-Trøndelag 2,2, Hedmark 2,3 og Østfold 2,4.

Partiets sterkeste kommuner ble Eid 15,4, Alta 11,4 Bærum 10,9, Asker 10,1 og Oppegård 10,0, mens de svakeste ble Rømskog med 0,2 og Rindal med 0,3. Venstre gikk mest frem i Alta med 5,4, Bærum med 1,6, Oppegård med 1,2 og Asker med 1,2, mens de gikk mest tilbake i Ulvik med 9,8, Granvin med 9,7 og Eid med 8,0.

De sterkeste kretsene ble Kåfjord i Alta med 21,2, Grav i Bærum med 17,2, Hartvig Nissen skole i Oslo med 17,0 og Vinderen i Oslo med 16,6. Partiet gikk mest frem i Oslo i Ullern krets med 6,4, Vindern med 6,4, Bygdø med 7,9.

VESTFOLD: Kartet viser største parti ved stortingsvalget i Vestfold i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. Grafikk: TV 2.
VESTFOLD: Kartet viser største parti ved stortingsvalget i Vestfold i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. Grafikk: TV 2.

Taktiske velgere fra Høyre

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Venstre en oppslutning på 4,0 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 3 prosent blant mennene og 5 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte under 30 år med 9 prosent, mot bare 2 prosent blant de spurte over 60 år. Partiet har høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 3 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 4 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor, 5 prosent blant de som oppgir at de er selvstendige og 12 prosent blant elver/studenter.

OSLO: Kartet viser største parti i valgkretsene i Oslo i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. De to store kretsene øverst på kartet er Sørkedalen (t.v.) og Maridalen. Kartet fra 2017 Inneholder vann i marka. Grafikk: TV 2.
OSLO: Kartet viser største parti i valgkretsene i Oslo i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. De to store kretsene øverst på kartet er Sørkedalen (t.v.) og Maridalen. Kartet fra 2017 Inneholder vann i marka. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at bare 38 prosent av Venstres velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. Hele 48 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 15 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Arbeiderpartiet. 14 prosent av venstre-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Samtidig svarte 8 prosent at de vil stemme Høyre, 7 prosent Senterpartiet, 6 prosent MDG og 12 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere mistet Venstre flest til Arbeiderpartiet. 20.000 venstre-velgere fra 2013 sa de ville stemme Arbeiderpartiet, mens partiet hentet 8.000 velgere tilbake. Venstre mistet 13.000 velgere til Høyre og hentet 20.000 tilbake.

Det er verdt på merke seg at antall velgere som gikk fra Høyre til Venstre var økende jo nærmere valget intervjuene ble gjort. Ser vi på den siste uken med intervjuer viser tallene en overgang på 32.000 velgere fra Høyre til Venstre, noe som utgjør rundt en prosent av antallet stemmer.

Mobiliseringen var økende de siste dagene det ble gjort intervjuer inn mot valget, slik at det er grunn til å anta at overgangen fra Høyre var større enn dette på selve valgdagen.

Et eksempel som illustrerer Venstres mobilisering inn mot valget finner man i forhåndsstemmene i Oslo. Venstre hadde en oppslutning på 6,7 prosent i den foreløbige opptellingen av forhåndsstemmer. Den endelige tellingen viste 6,8 blant velgere som stemte før valgdagen i Oslo.

Blant de 3606 sent innkomne forhåndsstemmene i hovedstaden var oppslutningen hele 11,8 prosent. Mobiliseringen fortsatte inn mot valgdagen og resultatet i Oslo endte på 8,4.

AKERSHUS: Kartet viser største parti i kommunene i Akershus ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge viser Arbeiderpartiet og blå farge viser Høyre. Grafikk: TV 2.
AKERSHUS: Kartet viser største parti i kommunene i Akershus ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge viser Arbeiderpartiet og blå farge viser Høyre. Grafikk: TV 2.

Venstre mistet 10.000 velgere til Senterpartiet. 22.000 venstre-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 9.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme Venstre.

I nynorskkommunene har Venstre en oppslutning på bare 2,7 prosent. Ved valget i 2013 var det 4,7 prosent som stemte Venstre i de samme kommunene. I 2009 da Venstre havnet under sperregrensen var det 3,4 prosent som stemte på partiet i nynorskkommunene, mens det i 2005 var 6,7 prosent som stemte på partiet i disse kommunene.

KrFs dårligste valg

Kristelig Folkeparti fikk et valgresultat på 4,2 prosent, en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng. Dette er partiets dårligste valgresultat.

KrF gikk tilbake i samtlige fylker. Mest i Sogn og Fjordane med 3,8, Møre og Romsdal med 2,8, Hordaland med 2,2 og Rogaland med 2,2. Partiet tapte altså mest i sine kjernefylker. KrF gikk minst tilbake i Buskerud -0,6 og Oslo -0,7 og Hedmark – 0,7.

KrFs sterkeste fylker er Vest-Agder med 12,8, Aust-Agder med 9,8 og Rogaland med 8,4, mens de svakeste er Hedmark med 1,8, Finnmark med 2,1, Oppland med 2,1 og Oslo med 2,1.

Partiets sterkeste kommuner er Audnedal med 26,8, Hægebostad med 24,0 og Rømskog 21,1, mens de svakeste er Engderdal 0,0, Båtsfjord 0,2 og Tolga 0,2.

VEST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Vest-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blå farge er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet, gul er Kristelig Folkeparti, grønn Senterpartiet og rød Arbeiderpartiet.
VEST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Vest-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blå farge er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet, gul er Kristelig Folkeparti, grønn Senterpartiet og rød Arbeiderpartiet. Foto: TV 2

Der det finnes sammenlignbare tall på kretsnivå gikk KrF mest tilbake blant velgere som stemte på forhånd i Bømlo med 9,1, Ulstein med 6,1 Eigersund 5,4 og Evje og Hornnes 5,4. I kretser hvor KrF har stor tilbakegang er det fremgang for Høyre og Frp flere steder på sør- og vestlandet, mens det i større grad kun er fremgang for Senterpartiet på Østlandet og nord for Dovre.

Kun i 7 kommuner gikk KrF frem. I såkalte bedehus-kommuner (antall bedehus høyest mot antall elever i grunnskolen) går partiet tilbake 2,8 til 9,2, mens tilbakegangen i storkommuner er 1,1 til 3,6.

Mistet flest til de borgerlige

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk KrF en oppslutning på 4,2 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,0 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 3 prosent blant mennene og 5 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 60 år med 5 prosent. Partiet har høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 3 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 6 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 62 prosent av KrFs velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 25 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 12 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Høyre. 8 prosent av KrF-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Høyre, 6 prosent svarte Frp, 5 prosent svarte Senterpartiet, 3 prosent Arbeiderpartiet 5 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere viser tallene at KrF mistet 13.000 velgere til Høyre, 9.000 til Fremskrittspartiet, 8.000 til Senterpartiet og bare 4.000 til Arbeiderpartiet. KrF hentet tilbake 8.000 velgere fra Høyre og 3.000 fra Arbeiderpartiet. 19.000 av KrFs velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 13.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme KrF.

En gjennomgang av førvalgsundersøkelser og valgdagsmålinger siden årtusenskiftet viser at KrF har mistet flest velgere til de borgerlige ved flere valg.

ØSTFOLD: Kartet viser største parti i kommunene i Østfold ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
ØSTFOLD: Kartet viser største parti i kommunene i Østfold ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

De Grønnes beste

De Grønne fikk et valgresultat på 3,2 prosent (+ 0,4).

De beste fylkene ble Oslo 6,0, Sør-Trøndelag 3,9 og Akershus 3,7. De dårligste Nord-Trøndelag med 1,8 og Hedmark med 1,9. Partiet gikk mest frem i Møre og Romsdal med 0,8 og Sør-Trøndelag med 0,7. Partiet gikk kun tilbake i Finnmark med 0,1 og Oppland med 0,1. De beste kommunene ble Nesodden med 10,4, Ås med 6,5 og Oslo med 6,0, mens de dårligste ble Fosnes med 0,3 og leka med 0,3. Partiet gikk Mest frem i Vardø med 3,9 og Røst med 3,2, og mest tilbake i Kautokeino med 2,7 og Karasjok med 2,4.

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk MDG en oppslutning på 3,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,6 prosentpoeng.

STØRST: Kartet viser største parti i kommunene i Nordland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønn er Senterpartiet og blå er Høyre. Grafikk: TV 2.
STØRST: Kartet viser største parti i kommunene i Nordland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønn er Senterpartiet og blå er Høyre. Grafikk: TV 2. Foto: TV 2

Bakgrunnstallene viser at bare rundt halvparten av de som stemte De grønne i 2013 sa de ville stemme på partiet igjen. Partiet mistet mange velgere til SV, Rødt og Arbeiderpartiet. I antall nye velgere hentet De grønne flest fra Rødt og SV.

Rødt på Stortinget

Rødt fikk et valgresultat på 2,4, frem 1,3. Partiets beste fylker ble Oslo med 6,3, Nordland med 2,9 og Sør-Trøndelag med 2,9, mens de dårligste ble Rogaland med 1,2, Aust-Agder med 1,2 og Møre og Romsdal med 1,2.

Partiet gikk frem i alle fylker, mest frem i Oslo med 3,1 og Sør-Trøndelag med 2,0. Partiets beste kommuner ble Oslo med 6,3 og Nesodden med 6,3, mens den dårligste ble Høylandet med 0,0. Partiet gikk mest frem på Nesodden med 4,1 og Røst med 4,0.

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Rødt en oppslutning på 3,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 1,4 prosentpoeng.

FINNMARK: Kartet viser største parti i kommunene i Finnmark ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
FINNMARK: Kartet viser største parti i kommunene i Finnmark ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at 76 prosent av de spurte fra 2013 sa de ville stemme Rødt. Partiet mistet flest tidligere velgere til SV. I antall hentet Rødt flest tidligere velgere fra Arbeiderpartiet, men partiet hentet også mange velgere som stemte SV og de grønne i 2013.

Om førvalgsundersøkelsen og inndelingen av kommunene

Sammenstillingen av målinger baserer seg på intervjuer Kantar TNS har gjort av 8165 personer for TV 2 gjennom valgkampen.

De første intervjuene ble gjort 14. august, de siste lørdag 9. september, altså før valglokalene åpnet søndag. Andelen som oppgir partipreferanse er 79,96 prosent. Feilmarginen er +/- 0,5 - 1,0 prosentpoeng.

Ved flere valg har denne sammenstillingen vist seg å være svært nær det endelige valgresultatet. Undersøkelsen inneholder flere intervjuer enn alle publiserte undersøkelser som er laget etter valget.

I artikkelen er det presentert valgresultater for ulike kommunetyper.

  • Storkommuner er de 23 største kommunene
  • Bedehuskommuner er er definert som kommuner der antall antall bedehus er høyest i forhold til antall elever i grunnskolen.
  • Nynorskkommuner er definert som de kommunene som har høyest andel av elever med nynorsk som hovedmål i grunnskolen
  • Jordbrukskommuner er definert som kommuner hvor jordbruk er den viktigste næringen.
  • Ensidige industristeder er definert som kommuner der industribedrifter har vært eller fortsatt er viktige hjørnesteiner i lokalsamfunnet.

Flere kart for valget i 2017 finnes på TV 2s resultatside.

For valget i 2013 finnes det også kart, men vi gjør oppmerksomme på at tabellverket ved siden av kartene ikke er fullstendige for valg 2013.