BLIDE: Ada Sofie Austegard, Aslak Sira Myhre og Kristin Skogen Lund er blant dem som er fornøyde med statsbudsjettet.
BLIDE: Ada Sofie Austegard, Aslak Sira Myhre og Kristin Skogen Lund er blant dem som er fornøyde med statsbudsjettet. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Berit Roald, Terje Pedersen

Disse er fornøyde med statsbudsjettet

Mange er skuffet over at de ikke fikk nok av statskassa. Vi har samlet noen av de som er fornøyde.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dagen statsbudsjettet legges frem, er tradisjonelt en dag hvor regjeringen må stå i hardt vær.

Mange har meninger om de økonomiske prioriteringene som gjøres, både opposisjonspartier, organisasjoner og andre.

Torsdag la Siv Jensen (Frp) frem statsbudsjettet for 2018. Det har allerede kommet sterk kritikk av regjeringens forslag om å fjerne skatteklasse 2, og å avvikle støtte til frivillige dyrevernorganisasjoner.

Flere har også kritisert regjeringens nye elbil-avgift, som gir prishopp for Tesla-kjøpere.

Men ikke alle er misfornøyde med budsjettbevilgningene. TV 2 har samlet reaksjoner fra dem som er fornøyde med regjeringens prioriteringer og pengebruk.

– Full pott

Blant dem som uttrykker glede etter dagens budsjett er Stine Sofies Stiftelse, som jobber med forebygging og avekking av vold og overgrep. Stiftelsen, som ble etablert etter de Baneheia-drapene i 2000, driver også et senter.

«Fulll pott for Stine Sofie Senteret», skriver stiftelsen på sine nettsider. De får 30 millioner fra statens pengekasse.

– Dette er en anerkjennelse av at vi allerede etter ett driftsår har vist at behovet for et mestringssenter for voldsutsatte barn er stort, sier Kristin Stokke, som er daglig leder ved senteret.

Fornøyd med veisatsning

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Også Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er fornøyde med regjeringens veisatsninger. Veibudsjettets andel av statsbudsjettet får en betydelig økning, fra 2,2 prosent i 2015 til 2,7 prosent i 2018.

– OFV er godt fornøyd med satsingen på hovedveinettet. Det er store investeringer i sektoren, og tunnelene oppgraderes. Samtidig burde flere områder ha blitt prioritert sterkere, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en pressemelding.

OFV mener blant annet at fylkesveinettet har behov for en større satsning.

Får tre millioner til kartsenter

Nasjonalbiblioteket er også blant dem som bruker positive fortegn i beskrivelsen av statsbudsjettet – til tross for budsjettkutt på 0,5 prosent.

De får tre millioner kroner øremerket etablering og drift av et nytt kartsenter.

– Det er utfordrende at vi også i år får et budsjettkutt. Samtidig er vi svært glade for tilskuddet til vårt nye kartsenter. Dette er et budsjett vi lever godt med, sier Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre i en pressemelding.

Også bransjeorganisasjonen Treindustrien er fornøyde med torsdagens budsjettnyheter, etter at regjeringen foreslår å fjerne skatten på produksjonsutstyr og -installasjoner.

– Denne skatten har vært svært belastende for mye av skogindustrien, og Verdikjeden har i lengre tid arbeidet for en løsning. Forslaget fra regjeringen har stor betydning for konkurransekraften til norsk skog- og treindustri, skriver direktør Heidi Finstad i en pressemelding.

Flere arbeidsplasser

NHO skriver på sine nettsider at statsbudsjettet som ble presentert torsdag er «et godt budsjett for Norge og norsk næringsliv».

De mener blant annet at den reduserte veksten i oljepengebruken og fjerning av maskinskatten viser at Regjeringen ønsker å legge til rette for flere arbeidsplasser.

– Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter. Den kan gjøre at utenlandske bedrifter velger bort Norge, blant annet at store IT-giganter ikke legger datasentre hit. Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en uttalelse på deres nettsider.

Fullstendig E6

Statsbudsjettet legger til rette for at resten av E6 gjennom Helgeland blir finansiert. Det er regionveisjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimark fornøyd med.

– Det gjør at vi har hele Helgeland inne. Det er virkelig bra. Utover dette fortsetter oppgraderingen i Bodø, og vi skal ferdigstille Hålogalandsbrua, sier han til NRK.

Bjørn Ivar Lamo er ordfører i Grane, som er den delen av Helgeland hvor den nye veien vil bygges. Han er svært fornøyd.

– Vi har ventet på dette lenge. Selv om ny E6 ble planlagt under regjeringen Stoltenberg, er det dagens samferdselsminister som har fått gjennomslag. Æres den som æres bør, sier han.

Regionveisjefen sier at han ikke kunne ønsket seg noe mer fra statsbudsjettet.

– Dette er i henhold til det vi har bedt om og lagt opp til. Skulle vi ønsket mer penger må vi over på vedlikeholdssida. På investeringssida har vi fått som forventet, sier han.