RISIKO: En ny studie viser at sjansen for føflekkreft øker i takt med vekta.
RISIKO: En ny studie viser at sjansen for føflekkreft øker i takt med vekta. Foto: Scanpix

Overvektige menn har større sjanse for å få føflekkreft

Jo større du er, jo større er risikoen for å få føflekkreft – men bare hvis du er mann.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Desto høyere BMI en mann har, desto større fare er det for at han får føflekkreft, viser en ny norsk studie.

Én av grunnene til at større menn er i faresonen, er at overvekt reduserer kroppens evne til å jobbe mot sykdommer.

– Man ønsker å ivareta kroppens naturlige beskyttelsesmekanismer best mulig og de svekkes ved overvekt, forteller postdoktor ved Kreftregisteret, Jo Stenehjem til TV 2.

Øker celledelingen

Svekkelsen av immunforsvaret kan føre til at kroppens celler lever lenger enn de skal.

– Alle celler er programmert med en dødsdato og den naturlige celledøden bremses når man får dårligere immunforsvar, forteller Stenehjem.

At livet til cellene forlenges betyr også at man får økt celledeling og dét er ikke en positiv ting i denne sammenheng.

– Man ønsker ikke at cellene skal fortsette å dele seg, for det er jo nettopp det som er kreft, forteller postdoktoren.

Gjelder ikke kvinner

Studien fant utrolig nok ikke at overvektige kvinner er i større fare for å få føflekkreft. Dette kan virke rart når man bare ser på det biologiske aspektet, men også her har forskerne funnet en forklaring.

NORSK STUDIE: Jo Stenehjem er en av forskerne som har funnet sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft.
NORSK STUDIE: Jo Stenehjem er en av forskerne som har funnet sammenhengen mellom overvekt og føflekkreft.

– Grunnen til at overvekt kan se ut til å ha en beskyttende effekt hos kvinner, er ikke at overvekten beskytter kvinner og ikke menn mot kreft, men at overvektige kvinner soler seg mindre, forteller Stenehjem.

Risikoen for føflekkreft er antakeligvis også større hos kvinner med høyere BMI, men overvektige kvinner utsetter seg selv mindre for den viktigste risikofaktoren for føflekkreft, nemlig soling.

Når det for eksempel gjaldt armene, som gjerne utsettes for sol uavhengig av kvinnens vekt, fant forskerne sammenheng mellom overvekt og risiko for føflekkreft – akkurat som hos menn.

– De delene av kroppen som er eksponert for sol uavhengig av overvekt, viser det samme for kvinner og menn, sier Stenehjem.

Lavere vekt gir mindre risiko

Føflekkreft er den mest økende kreftformen i Norge og den kan være farlig. Hvert år dør over 300 personer av føflekkreft her til lands.

Er man redd for å være i faresonen på grunn av overvekt, finnes det trøst. Studien viser at risikoen reduseres hos menn som går ned i vekt.

– De som gikk ned to kilo eller mer i løpet av en tiårsperiode minsket risikoen med over 50 prosent sammenliknet med dem som holdt en stabil vekt, forteller Stenehjem.

Dette er første gang noen har sett sammenheng mellom vektreduksjon og føflekkreft blant menn.

Tilsvarende utvikling fant man derimot ikke hos de som gikk opp i vekt.

– Vi fant at det var tydelig reduksjon i risiko for de som gikk ned, mens det bare var en svak økning i risiko for de som gikk opp to kilo eller mer. Hvorfor en vektøkning ikke viste like sterk sammenheng med risiko som en vektreduksjon har vi ikke noe fullgodt svar på, men det kan være fordi det var svært få blant de som fikk kreft som gikk mye opp i vekt, sier han.

Stor studie

Studien baserer seg på informasjon og oppfølging av over 290.000 personer som har deltatt i landsomfattende helseundersøkelser fra tidlig 70-tall og frem til 2003.

Deltakerne har svart på spørreskjemaer og blitt målt og veid flere ganger.

– I verdenssammenheng er denne studien spesiell fordi vi har fulgt en så stor gruppe over så lang tid, og med uavhengige og objektive målinger, sier Stenehjem.