I påskeuken 2016 filmet yrkessjåføren Frank Vik det som flere eksperter mener var en fremmed ubåt inne i en norsk fjord.

Vitnet som gjorde observasjonen meldte fra til den lokale lensmannen og ble deretter avhørt av politiet.

En videoanalyse av den mystiske gjenstanden som ble observert i Dalsfjorden, viser at det ukjente objektet holdt stødig fremdrift og kurs, skriver nettstedet aldrimer.no, som fokuserer på Norges forsvarsevne.

– Vi ser et periskop

Analysen er foretatt av det internasjonalt anerkjente gravenettstedet Bellingcat, i samarbeid med aldrimer.no. Ved å sammenholde videoopptaket fra yrkessjåføren med kartdata, er den mystiske gjenstandens fremdrift beregnet i detalj.

Analytikeren Tim Allen konkluderer med at gjenstanden holdt fem knop, og beveget seg konsekvent langs de dypeste punktene i fjorden.

– Gitt hastigheten til gjenstanden, den stødige kursen og den visuelle fremtoningen, er dette høyst sannsynlig en eller annen form for undervannsfartøy. Min bedømming er at det vi ser er et periskop. Hva slags type ubåt dette er, er vanskelig for meg å vurdere. En bemannet ubåt eller en ubemannet, undersjøisk drone er begge deler mulig, er Allens vurdering av videoen.

Den erfarne ubåtkapteinen og tidligere flaggkommandøren Jacob Børresen sa til TV 2 at han ikke var i tvil om at det var en ubåt. Han pekte på at fisk og fugl ikke beveger seg så stødig og rett.

– Det er en undervannsbåt. Det er fordi den går helt stabilt i sjøen, med stabil fart. Den beveger seg ikke opp og ned, den går på en rett kurs. Andre objekter som blir mistatt for å være fremmede ubåter, kan være fisk, fugl eller flytende objekter. Flytende objekter ligger stille i vannet, sa Børresen.

Forsker Ståle Ulriksen var var rimelig sikker på at mobilvideoen viser en ubåt, muligens en russisk.

– En kan jo aldri være helt sikker, men det jeg ser av periskopet tyder på at det ihvertfall ikke er tyskbygd, britisk eller amerikansk. Det ligner faktisk ganske mye på periskopet på en russisk Kilo-klasse. Men det er vanskelig å si med full sikkerhet, sa Ulriksen til TV 2.

Norske fugleeksperter hadde imidlertid en annen oppfatning, og hevdet overfor NRK at det kunne være en skarv eller annen sjøfugl som svømte i fjorden.

Flaggkommandør Håkon Tronstad virket ikke like sikker som ornitologene:

– På samme måte som om en stor fugl svømmer gjennom vannet, ser vi en kjølvannsstripe bak. Dette er ikke en stor fugl, det ser ikke ut som en stor fugl. Det kan jeg si. Det er noe annet som beveger seg gjennom vannet med en viss hastighet, sa Tronstad som uttalte seg som nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til TV 2.

FOH fastholder fortsatt at objektet som ble filmet i Dalsfjorden, ikke var en ubåt.

– Ingen opplysninger har kommet frem i ettertid som har endret FOHs syn i saken, sier pressetalsmann Ivar Moen til aldrimer.no.

Forsvarets kategoriske avvisning kritiseres av Kjetil Stormark, som mener at Forsvaret står ribbet for troverdighet, og at man risikerer at færre tipser om mulige ubåtobservasjoner fra norskekysten.

– Dersom publikum ikke løpende tipser norske myndigheter om det som kan være fremmede militære fartøyer i norske farvann, kan kritisk viktig informasjon gå tapt. Det svekker vår forsvarsevne og kan gi katastrofale konsekvenser i en nasjonal krisesituasjon, skriver aldrimer.nos ansvarlige redaktør Stormark i en bitende kommentar.