JAN MAYEN: 2. oktober klokken 10:12 gikk sprengladningene av, og Loran C-masten på Jan Mayen dundret i bakken. Foto: Wenche Jansdatter/jan.mayen.no
JAN MAYEN: 2. oktober klokken 10:12 gikk sprengladningene av, og Loran C-masten på Jan Mayen dundret i bakken. Foto: Wenche Jansdatter/jan.mayen.no

To uker etter at norske fly ble rammet av GPS-svikt, dundret denne 200 meter lange masten i bakken på Jan Mayen

– I en del tilfeller kan dette få følger for luftfarten, sier Norsk Flygerforbund om GPS-signalforstyrrelsene.

Ifølge norske myndigheter har støysignaler fra Russland slått ut GPS-signalet for norske rutefly i Finnmark.Utstyrt med hornantenner og måleinstrumenter observerte kontrollørene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at støysignalene ble sterkere jo nærmere den norsk-russiske grensen de befant seg.På russisk side foregikk det omfattende militær aktivitet, knyttet til storøvelsen Zapad («Vest»). Før øvelsen startet 14. september test

Mer innhold fra TV 2