Statssekretær i justisdepartementet, Vidar Brein Karlsen (Frp) reagerer på TV 2s nyhetsreportasje om det hemmelige nettverket av personer som skjuler unge asylsøkere hjemme hos seg selv.

– Dette er straffbart, sier statssekretæren.

Redde ungdommer

TV 2 fortalte lørdag hvordan nordmenn åpner dørene og beskytter unge afghanere som snart fyller 18 år, og som frykter at politiet når som helst kan komme for å hente dem.

– Vi er redde for at politiet kommer og henter oss og setter oss på transittmottak en uke eller to, og så sender oss til Afghanistan, sier Abdulla Hussein, som nå holder seg i skjul et sted på Østlandet.

– Man stiller seg ikke over norsk lov

Statssekretær Brein Karlsen står fast ved at de som har fått avslag, skal sendes ut når de fyller 18.

– Enslige mindreårige som har en midlertidig tillatelse, når den går ut ved 18-års dagen, så er de voksne med avslag.

Han advarer medhjelperne og truer med at brudd på utlendingsloven kan medføre fengselsstraff. Lovens paragraf 108 sier at «Med bot eller med fengsel inntil tre år straffes den som hjelper en utlending til ulovlig opphold i riket eller i et annet land som deltar i Schengensamarbeidet (...)».

– Man stiller seg ikke over norsk lov, det kan få konsekvenser, og det er straffbart, sier statssekretæren.

Jusprofessor: – Bryter Grunnloven og barnekonvensjonen

Men jusprofessor Cecilia Marcela Bailliet ved Universitetet i Oslo er ikke enig. Hun er ekspert på flyktningerett og reagerer kraftig på det hun mener er inkompetanse av justisdepartementet. Baillet mener det er staten som bryter loven når de behandler sakene til de mindreårige asylsøkerne.

– De bryter Grunnloven og de bryter barnekonvensjonen, fordi de lager en instruks som går imot prinsippet om barnets beste, som en prinsipiell vurdering, sier Bailliet.