Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sammen med soldater fra US Marines og Telemarksbataljonen på Øvelse Joint Viking i Finnmark i vinter.
Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sammen med soldater fra US Marines og Telemarksbataljonen på Øvelse Joint Viking i Finnmark i vinter. Foto: Lars Doksæter

TV 2 erfarer: U.S Marines vil ha permanent base i Norge

U.S. Marine Corps vurderer å etablere en permanent base på Setermoen leir i Indre-Troms. – De er velkommen hit, sier ordfører Torolf Heimdal (Sp) i Bardu.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Også i 2015 var Setermoen leir i Bardu aktuell som treningsbase for amerikanske soldater.

– Da valgte man Værnes. Nå forstår jeg at leiren nok en gang blir vurdert som godt egnet for amerikanske treningsoperasjoner på norsk jord, sier ordføreren i forsvarskommunen, Torolf Heimdal (Sp) til TV 2.

Base for 400 soldater

Etter det TV 2 erfarer ønsker U.S. Marines å etablere en base for inntil 400 soldater på Setermoen, og innenfor leirgjerdene er det forlegningskapasitet til mer enn det. Det dreier seg om tre bygg som tidligere var soldatkaserner med kjøkken og messe samt administrasjonskontorer. En del av bygningsmassen var planlagt ombygd til offiserskvarter, men ifølge TV 2-kilder er dette arbeidet nå stanset i påvente av en avklaring fra amerikanske forsvarsmyndigheter.

Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet besvarer gjennom statssekretær Øystein Bø (H) TV 2s ønske om en kommentar til ei base på Setermoen med å vise til at de allerede er til stede på norsk jord.

Regjeringen bestemmer

– Forsvarsdepartementet har ikke mottatt noen henvendelse fra amerikanske myndigheter vedrørende innretningen på ordningen med rotasjonsbasert tilstedeværelse på Værnes, og dette er derfor heller ikke noe regjeringen har tatt stilling til. Dersom det skulle bli aktuelt å endre innretningen på ordningen, vil en eventuell beslutning bli fattet av regjeringen og Stortinget vil bli informert på vanlig måte, sier Bø til TV 2.

Spørsmålet om allierte baser på norsk jord er ikke uproblematisk. Det handler om etablert nasjonal basepolitikk, og om forpliktelser innenfor NATO-samarbeidet. Det handler ikke minst om å etablere en struktur som ikke bryter med basepolitikken, noe som betyr at basene ikke kan være permanente og at de må driftes gjennom rullering av soldater.

Viktig med alliert trening i Norge

Statssekretær Bø understreker betydningen av alliert trening i Norge, og omtaler spesielt U.S. Marines tilstedeværelse på Værnes i Trøndelag.

– Rotasjonsordningen med styrker fra USMC på Værnes er vellykket, og denne vil fortsette neste år. Som en del av oppfølgingen av langtidsplanen for Forsvaret, og i tråd med veletablert norsk sikkerhetspolitikk, jobbes det med å se innretningen av alliert øving og trening i Norge i et mer helhetlig perspektiv. Vi ønsker å få til mer samtrening og øving med våre styrker, og vil derfor gjennomføre mer av den allierte treningen på baser og i øvingsområder hvor norske avdelinger er stasjonerte, sier han.

Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt for Hæren i Norges Offisersforbund, håper at amerikanske forsvarsmyndigheter denne gang velger Setermoen.

– Må tette huller i vår egen hær

– Jeg vil beklage dersom dette ikke blir en realitet. Vi har absolutt behov for å tette huller i vår egen hær, både fordi vi har et for lavt volum og at materiellparken på våre kampbataljoner er sterkt foreldet.

Nygaard er i likhet med ordfører Heimdal positivt innstilt, og ønsker amerikanske soldater velkommen.

– Det blir spennende å se om denne styrken kommer på plass, og med 400 mann vil den bli på størrelse med vår egen panserbataljon. Det vil være en betydelig forsterkning av vår operative evne.

– Så du betrakter treningsstyrken som en styrking av vårt eget forsvar?

– Den må i alle fall ikke føre til en ytterligere nedbygging av vår egen hær som er i daglig tjeneste. Jeg tenker da på forslaget om å gjøre 2.bataljonen på Skjold om til en mobiliseringsbataljon, sier Nygård.

Vi vil ta vinteren tilbake

Sjefen for U.S. Marine Corps, general Robert Neller besøkte Indre-Troms i forrige uke, et besøk som tolkes som en bekreftelse på at en baseetablering kan være nært forestående.

– Arktiske forhold byr på utfordringer som vi ikke har måtte takle de siste 15-16 årene. Tidligere jobbet vi tett på Norge på dette, men vi har mistet kompetansen litt på veien. Det er dette vi nå bøter på. Vi bygger opp kunnskapen vår om vinterstrid, sa Neller da til forsvaret.no.

I januar landet U.S.Marines med 300 marineinfanterister på Værnes. De har store mengder materiell og utstyr forhåndslagret i Norge, og Neller mener at dette sikrer at de på kort tid vil være operative.

– Vi er her på rotasjonsbasis for å få trent mest mulig under krevende vinterforhold. Vi har et meget godt forhold til Norge som er viktig for oss, sa Neller til nettstedet.

35 000 NATO-soldater til Norge neste år

Den norske basepolitikken bygger blant annet på at man ikke skal provosere vår nabo i øst unødvendig gjennom å tillate allierte å etablere baser på norsk jord.

På tross av det har det britiske forsvaret etablert en permanent helikopterbase for vintertrening på Bardufoss. Også denne etablert etter rotasjonsprinsippet for at basen ikke skal kunne regnes som permanent.

Og neste år blir den allierte tilstedeværelsen på norsk jord den største på 16 år. 35 000 soldater vil delta under NATO-øvelsen Trident Juncture. En øvelse på det kollektive forsvaret av Norge.