Her ser vi et halvautomatisk våpen med tilbehøret «bump stocks» som gjør at det fungerer som et fullautomatisk maskingevær.
Her ser vi et halvautomatisk våpen med tilbehøret «bump stocks» som gjør at det fungerer som et fullautomatisk maskingevær. Foto: Allen Breed

USA: 78 prosent av amerikanerne eier IKKE våpen

I USA står våpenloven sterkt. Men hvor mange amerikanere som faktisk eier våpen vil kanskje overraske deg.

I USA er det forsiktig estimert å være over 300 millioner skytevåpen på private hender.

Det er mer enn ett skytevåpen per voksne borger i landet, viser studien som er utført av universitetene Harvard og Northeastern i samarbeid med den britiske avisenThe Guardian i 2016.

22 prosent eier våpen

Det mest overraskende i undersøkelsen er at kun tre prosent av voksne amerikanere eier halvparten av alle disse skytevåpnene.

I snitt eier disse «superbrukerne» 17 våpen hver. De resterende 50 prosentene av skytevåpen er i hendene på 19 prosent av voksne amerikanere.

78 prosent av voksne amerikanere opplyser at de ikke eier noe skytevåpen. Dette tallet støtter opp om andre undersøkelser som viser at færre amerikanere eier skytevåpen nå enn for ti år siden.

Kun tre prosent av amerikanerne eier 50 prosent av alle våpnene i USA.

Til tross for denne store majoriteten som hevder de ikke eier våpen, står våpenloven sterkt i USA. Selv ikke etter blodige massedrap er republikanerne villige til å fire på de liberale våpenlovene.

Mark Barden mistet sønnen sin Daniel i massakren ved Sandy Hook i 2012. Her er han ute og protesterer mot de amerikanske våpenlovene etter nok et massedrap. Denne gang i Las Vegas.
Mark Barden mistet sønnen sin Daniel i massakren ved Sandy Hook i 2012. Her er han ute og protesterer mot de amerikanske våpenlovene etter nok et massedrap. Denne gang i Las Vegas. Foto: Spencer Platt

– Det er upassende å diskutere politikk etter en slik hendelse. Det er altfor tidlig å diskutere lovforslag, sa senatsleder Mitch McConnell under en pressekonferanse to dager etter massakren i Las Vegas der 58 ble drept, og flere hundre skadet da Stephen Paddock skjøt ned i en folkemengde på festival.

Våpen fører til utrygghet

En undersøkelse som ble publisert i mars 2017, viser at 76 prosent av de spurte sier de føler seg mer utrygge i nabolaget hvis de vet at naboen har skytevåpen.

Så langt i 2017 har 11.775 personer blitt skutt og drept i USA, ifølge Gun Violence Archive. Oversikten oppdateres hver dag. I tillegg til de drepte har 23.904 fått skuddskader. 551 barn er enden drept eller skadet av skytevåpen i 2017.

83 prosent av amrikanerne svarer at de synes våpenvold er et stort problem, eller et svært stort problem i en undersøkelse utført av Pew, og sitert av CNN.

Men problemet oppstår når man spør hva man skal gjøre for å løse problemet. 47 prosent av de spurte sier retten til å være våpen er en viktig del av friheten deres. Samtidig sier 47 prosent at de tror det ville vært færre masseskytinger hvis det var vanskeligere å få tak i våpen.

Grunnlovsfestet rett

Når det finnes over 300 millioner skytevåpen i landet, er det frykt som styrer denne vanlige oppfattelsen:

– Når du tar bort min rett til å bære våpen, tar du bort min rett til å forsvare meg mot alle de som har fått tak i våpen ulovlig,

Mange er likevel for en grundigere bakgrunnssjekk ved kjøp av våpen. Det er opp til den enkelte delstat å regulere hvor liberale regler de vil følge. I Nevada er det svært liberale regler, og hvis man ikke har et kriminelt rulleblad kan man i praksis gå inn til en våpenforhandler, og gå ut med et halvautomatisk våpen samme dag.

– Maskingevær er automatvåpen som kan gjøre stor skade, så jeg synes myndighetene må gjøre mer for å forhindre disse masseskytingene, sier musiker Bryan Hopkins som var øyenvitne til Las Vegas-massakren.

Vil forby «bump stocks»

Etter massakren i Las Vegas kom det fram at Stephen Paddock hadde gått til innkjøp av flere halvautomatiske våpen og ammunisjon. Han hadde også kjøpt 12 såkalte «bump stocks» som er en type tilbehør som gjør at halvautomatiske våpen kan avfyre skudd som om de var helautomatiske våpen.

Dette er en bump stock som kan plasseres på en halvautmatisk rifle for å øke hastigheten på skuddene tilsvarende et fullautomatisk våpen. /Getty Images/AFP
Dette er en bump stock som kan plasseres på en halvautmatisk rifle for å øke hastigheten på skuddene tilsvarende et fullautomatisk våpen. /Getty Images/AFP Foto: George Frey

Slike «bump stocks» har vært lovlige å kjøpe i USA - selv om det er strenge regler for bakgrunnsjekk av personer som ønsker å kjøpe helautomatiske våpen.

Tilbehøret gjør at et halvautomatisk våpen kan skyte mellom 400 og 800 skudd i minuttet. Våpenforkjemperne framfor noen i USA, NRA, kom torsdag med et overraskende utspill om å legge restriksjoner på salg av slike «bump stocks».

President Donald Trump sa også at administrasjonen skal vurdere om de skal forbys. I forkant av denne heller overraskende uttalelsen har Trump og våpenforkjemere avvist all diskusjon rundt våpenlover etter angrepet.

Kritisk til forskning

Forkjempere for våpenloven er generelt kritisk til undersøkelser som handler om våpen i privat eie. De hevder mange våpeneiere ikke vil svare sannferdig i en telefonsamtale med en fremmed. Men analytikere har ikke mye tiltro til dette argumentet siden man stiller seg mer sårbar ved å fortelle en fremmed at man ikke har våpen, enn at man har det.

Når forskerne spurte våpeneierne om hva som var den viktigste grunnen til at de ville ha våpen, var svaret at de ønsket å bekytte seg mot andre. Dette er en skremmende utvikling fra 90-tallet da de fleste svarte at de hadde våpen for å jakte, skriver Washington Post.