Onsdag presenterte Eiendom Norge boligprisene for september.

Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent. Boligprisene hadde en svak utvikling i september over det meste av landet, viser de siste tallene fra Eiendom Norge.

Prisutviklingen de siste tolv månedene på 1,5 prosent.

– Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at prisene vil fortsette å falle fram mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling. Men styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Færre solgte boliger enn 2016

Det ble solgt 8.681 boliger i september, 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er det solgt 67.822 boliger, en nedgang på 1,1 prosent fra 2016.

– Det ble solgt færre boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, men salgsvolumet hittil i år er tilnærmet på nivå med fjoråret, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 10.289 boliger for salg i september, 6,3 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 79.765 boliger for salg i Norge – 8,6 prosent flere enn i 2016.

Svakeste september siden finanskrisen

Administrerende direktør, Christian Dreyer, sier at utviklingen dette er en svak utvikling for september å være.

I løpet av de siste ti årene er det kun i 2008 at man har hatt en svakere utvikling enn i denne septembermåned. Det var også i 2008 at Lehman Brothers gikk konkurs, noe som førte til finanskrise.

– September er nok av det svakere laget i år, sier Dreyer.

Prisfallet er større enn vanlig og den nominelle veksten i Norge hittil i år har bare så vidt vært på plussiden.

– Det er grunn til å forvente at vi kommer til å bikke negativt i løpet av de neste to månedene, sier han.

Ikke overrasket

Eiendom Norge er ikke overrasket over utviklingen av boligprisene.

– Vi reviderte våre prognoser i forbindelse med junitallene etter første halvår og så langt er prisutviklingen veldig i tråd med våre forventninger for denne høsten, sier Dreyer.

Ifølge Dreyer har Eiendom Norge vært pessimistiske i forhold til boligprisutviklingen i andre halvår i 2017, ut fra hvordan utviklingen var på våren.

– Vi har en ganske tydelig nedadgående trend som startet rundt april i år, sier han.

Usikkerhet preger markedet

Usikkerheten som har preget markedet i Oslo, og som også begynner å smitte over til andre byer, er ifølge Dreyer større enn på lenge.

– Vi ser også en betydelig økt tilbuddside i mange byer som gjøre at det er grunn til å forvente at nedgangen kommer til å fortsette noe i tiden fremover, sier han.

(NTB / TV 2)