Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, presenterer de nye, forebyggende tiltakene mot tobakk.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, presenterer de nye, forebyggende tiltakene mot tobakk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vi vil ikke at neste generasjon skal lokkes inn i snusavhengighet

I forbindelse med denne ukens rettssak om hvorvidt snusbokser skal få beholde designet eller bli standardiserte tobakkspakker, har Bent Høie og Anne Lise Ryel skrevet et forsvar for en tobakksfri generasjon.

Tobakk er helseskadelig og avhengighetsskapende. Det vet vi. Derfor har Stortinget bestemt at vi skal ha standardiserte tobakkspakninger i Norge. Det liker ikke tobakksindustrien. Den ønsker å beholde sin siste reklamekanal. Denne uken kjemper derfor tobakksprodusenten Swedish Match i rettsalen for å fortsatt få lov til å bruke snusboksen som reklame.

Hvert år dør mer enn 6000 nordmenn som følge av røyking. 3000 nordmenn får lungekreft. Snus er avhengighetsskapende, kreftfremkallende og knyttet til en rekke andre helserisikoer, ifølge FHIs rapport fra 2014. Vi ønsker at neste generasjon skal være tobakksfri. Vi ønsker flest mulig gode leveår, for flest mulig. Derfor ønsker vi standardiserte, reklamefrie tobakkspakker i Norge.

Standardiserte pakninger, uten produsentenes logo og farger, vil forebygge at barn og unge begynner å røyke og snuse. Det gjør tobakkspakker mindre attraktive, øker effekten av helseadvarslene og reduserer mulighetene for at tobakkspakker gir villedende informasjon om helseskader. Etablerte røykere og snusere skal fortsatt få kjøpe sine produkter, og de skal få bruke snus til å slutte å røyke om de ønsker det. Stortinget har bare bestemt at det ikke skal være lov å gjøre pakkene glamorøse. Vi vil ikke at neste generasjon skal lokkes inn i avhengighet.

Reklame påvirker oss. Sånn er det bare.

Dette syntes barna om norske snusbokser

Innpakning er en av de siste formene for tobakksreklame i Norge, og tobakkspakkens utseende er viktig for å tiltrekke seg nye brukere, spesielt unge og kvinner. Den sterke økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med nye bokser og smakstilsetninger.

I mange tiår har tobakksindustrien brukt mye tid og ressurser på å utvikle fancy pakkedesign som en siste mulighet for å markedsføre sitt helsefarlige og sterkt avhengighetsskapende produkt. Gjennom tobakkspakken forsøker tobakksindustrien iherdig å selge ungdommene et image.

Swedish Match er gode på det. Så gode at de i 2013 vant Norsk Designråds «Merket for god design». Og begrunnelsen? Jo, at designet appellerte spesielt til ungdom, til det yngste segmentet. En målgruppe som ikke ønsker å bli assosiert med etablerte snusbrukere, som ikke ser på seg selv som forbrukere av snus. En gruppe der snus bare er en del av livsstilen deres akkurat nå.

Tobakksindustrien bruker systematisk rettsapparatet for å forhindre eller forsinke innføring av helsemyndighetenes reguleringer. Det er det den gjør i Norge denne uken, og det har den gjort i de fleste land som har innført reklamefrie pakker. Industrien bruker store summer på dyre advokater som truer med, og gjennomfører lange kostbare rettssaker.

Så langt har de tapt alle rettssakene.

Norge er i front på tobakksforebygging. Det skal vi fortsette å være. Standardiserte innpakninger tar dette et skritt videre, og vi vet det virker. Vi vet det er nødvendig for å nå målet om en tobakksfri generasjon.