Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Juryordningen skal etter planen utskiftes til nyttår, men ifølge Domstoladministrasjonen er det nå utsatt.

«Stortinget har vedtatt at juryordningen skal oppheves fra 1. januar 2018. Domstoladministrasjonen arbeider med å avklare en del praktiske forhold ved overgangen til meddomsrett, slik at endringen kan tre i kraft så raskt som mulig etter denne datoen», skriver kommunikasjonsdirektør Erling Moe i en epost til TV 2.

Begrunner ikke frifinnelse

Onsdag fortalte TV 2 om en for mange uforståelig juryavgjørelse, da juryen i Borgarting lagmannsrett frifant en mann for seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Frifinnelsen kom til tross for at det er bevist at hans egen datter ble født da barnets mor, som er fornærmede i saken, var 13 år.

I 2008 ble jenta kjøpt fri fra baren hun jobbet i på ferieøya Koh Samui i Thailand av en mann bosatt i Oslo. Mannen betalte 70 kroner dagen for å ta henne med seg på ferie.

Mannen gjorde jenta gravid, og hun fødte deres felles datter mens hun bare var 13 år gammel.

Mannen ble i Oslo tingrett ble dømt til seks års fengsel. Men i Borgarting lagmannsrett fikk han redusert straffen til ett år og ni måneders fengsel, fordi juryen frikjente mannen for seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

Opprørt

– Saken opprører meg jo. Og derfor undrer jeg meg hvorfor ble han frikjent? Det skulle jeg gjerne visst, det får jeg aldri vite. Og det er godt nok for meg til å si at juryordningen burde vært avskaffet for lenge siden, slik at man kunne fått begrunnelse på noe så viktig som en frikjennelse i en så alvorlig overgrepssak, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen har dekket rettsaker i nærmere 40 år. Også han er kritisk til juryens håndtering av skyldspørsmålet i denne saken.

– Den føyer seg inn i rekken av saker som danner grunnlaget for hele kritikken mot juryordningen. Det går på at vi ikke får noen begrunnelse for juryens svar, sier Hanssen.

Etter det TV 2 erfarer er det satt av penger i neste årsbudsjett til en utfasing, men den vil tidligst komme i gang i løpet av 2018.

– En stor endring

Justisdepartementet opplyser til TV 2 fredag at det er gitt et inntrykk av at avvikling av juryordningen er utsatt på ubestemt tid, men at dette er ikke riktig. Iverksettelse av endringene vedtatt i Stortinget vil skje neste år.

De skriver følgende i en e-post:

«Det er ikke fattet vedtak om ikrafttredelse 1. januar 2018. Vi viser med dette til komiteinnstillingen hvor det står at «Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Avvikling av juryordningen er en stor endring, og krever tilpasninger i domstolene. Domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA er tilpasset dagens ordning og må endres for å kunne ivareta den nye ordningen. Vi har derfor vært i kontakt med Domstolsadministrasjonen om når iverksettelse kan skje. Domstolsadministrasjonen har bekreftet at oppdatering av dataverktøyet vil være klart for iverksetting 1. juli 2018. Altså vil ikrafttredelse skje neste år. I god tid før dette vil JD sørge for å få på plass klare overgangsregler for hvilke saker som skal behandles med og uten jury i en overgangsfase. Dette er viktig for å sikre forutberegnelighet for partene, og betyr ikke at endringen gradvis innfases.»